Barnehageungene gikk i sitt eget tog dagen før dagen