Kvifor lage kunst ingen har spurt etter? Svaret finn du i Bjørn si nyaste utstilling

foto