Turid (77) er glad i både menneske og ugler. For det fekk ho mangfaldsprisen