Sjå kva kulturaktørar som fekk støtte frå kommunen

foto