foto
Familiebedrifta Hjortegarden AS er under oppbygging med Sonja Førde som dagleg leiar. Ved garden i Ålfoten er det i dag om lag 40 hjortar i oppdrett. Garden driv både med matproduksjon og reiseliv. Foto: Siri Kolseth

Heile verda vil kome nær hjortane til Sonja