Roser arbeidet med å få lagd kultur- og aktivitetskalender

foto