Gatekunsten lokka amerikanske Elizabeth til å slå seg ned i Måløy