Profilert prest kommer til pilegrimskonferanse og messe i havgapet