Verdskjent rappar og rockehøvdingar inn i festivalprogrammet