Håper samanslåinga skal gje meir verdiskaping, og fleire turistar og tilsette

foto