Bygger boksering i gata og fyller sentrum med aktivitet i tre heile dagar