Mannskoret legg ut på musikalsk vandring saman med Odd-Erik