Karl Egil fortel om utviklinga frå ei nokså ubetydeleg kystbygd til eit av dei mest ekspansive fiskerisentera