I samband med Måløydagane skal det også i år arrangerast konkurranse for unge underhaldningstalent i aldersgruppa 8-18 år.

Nordfjord Talent er eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Måløydagene.

Men knappe to veker før det heile skal finne stad kunne arrangøren godt ha tenkt seg fleire påmeldingar.

- Alle som likar å underhalde kan melde seg på, seier Roy Aron Myklebust.

Heile saka står i papirutgåva onsdag 16. juni.