Kvifor annonsere i Fjordenes Tidende?

I Fjordenes Tidende formidlar vi bodskapen din i tre kanaler - på papir, nett og mobil.
Vel ein kombinasjon og gje bodskapen din større dekning og frekvens.
Treff aktuelle kundar i ulike modus.
Du når over 17.000 leserar i våre kanalar.
Du kan velje mellom mange ulike produkt:
Annonser i papiravisa

Papiravisa har 15.000 lesarar av kvar utgåve.
Den er fersk og aktuell og kjem ut to gonger i veka, tysdag og fredag.
Den har høg truverdighet.
Annonser på nett, brett og mobil

fjt.no har 5.000 daglige lesarar på nett og brett og 3.000 daglige lesarar på mobil.
Nyheitene er rykande ferske og lesarane er ofte innom for å oppdatere seg.
Klikk på annonsen førar lesaren direkte til
din heimeside eller til PDF av papirannonsen.
Det er enkelt å måle effekt.
Digital annonsering er fleksibelt.
Stilling ledig

Fjordenes Tidende er den største kanalen for stillingsannonsering i ytre Nordfjord.
Stillingsannonsering i Fjordenes Tidende gir deg muligheit til å finne potensielle kandidatar som ikkje er aktive søkjarar.
Dette kan gjerne vere dei beste kandidatane. Desse utgjer 70 prosent av arbeidsstyrken, og vi kan hjelpe deg å engasjere desse!
Andre produkt


Innstikk
Kundeavisa di blir levert saman med papiravisa, som lesarane abonnerer på.

Nordfjordsamkøyringa
Ei sterk regional reklamesamkøyring som gir enkel og effektiv tilgang til kundar i heile Nordfjord.
Nordfjordsamkøyringa er reklamesamkøyringa i Nordfjord og består av mediehusa
Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fjordabladet og Firda Tidend.
Nordfjordsamkøyringa hjelper deg med å formidle din bodskap ved annonsering på print, nett og mobil.
www.nordfjordsamkoyringa.no

Lurer du på noe?