lørdag 23.01 2021

«Ønsket om å gjenopprette Sogn og Fjordane er verken urealistisk eller dumt. Det er framtidsretta»

«Har dere tenkt å sette krav til leverandørene til batterifabrikken?»

«Alle gode ting er tre – Nordfjord, Sunnfjord og Sogn»

«Jonas Gahr Støre bør gå stille i dørene»

torsdag 21.01 2021

«Best ever, Arne Johannessen? Men det er vel bare svartmaling dette også»

«Litt om H2O - og vår sivilisasjon si framtid»

«Uavhengig av kva ein måtte meine om vindkraftindustrien, så bør det vere liten tvil om at konsesjonen til Okla aldri burde ha vore gitt»

«I Bremanger heiar vi på Kinn og etablering av batterifabrikk»

onsdag 20.01 2021

«Nyskapande næringsutvikling og gode kvardagsliv langs kysten er ingen motsetnad til ein offensiv klimapolitikk»

tirsdag 19.01 2021

«Erling Sandes politi-bløff avslørt»

«Grunnløse anklager mot Israel»

mandag 18.01 2021

«Svartmaling av politireforma og politiet kan politikarane ta ein annan stad»

«Om økonomi og kyrkjene i Kinn»

søndag 17.01 2021

«Kommunene våre er frontlinja i pandemien»

lørdag 16.01 2021

«EØS-avtalen er bedre enn en tradisjonell handelsavtale»

«Vi treng eit fartøy som kan operere i ein frådande Frøysjø og eit vindutsatt Sildagap med tung undersjø i godt over 30 knop»

«Lærarane har stilt opp for barn og ungdom som verkeleg har trengt det»

torsdag 14.01 2021

«Når politifolk blir fjerna frå bygd eller by blir beredskap, tryggleik, tillit og lokalkjennskap dårlegare»