søndag 20.09 2020

«Partileder Vedum: Vi har nå blitt husmenn i eget land»

«Den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen er ikkje resultat av aktløyse og manglande politisk styring. Det er stikk motsett.»

«Naturen blir øydelagd så brutalt at den ikkje kan restaurerast»

lørdag 19.09 2020

«Hva er lykke og hva skal man gjøre for å bli lykkelig?»

«Kvifor blir ikkje gamle konsesjonar til vindkraftanlegg greidd ut og kvalitetssikra på same nivå som skipstunnelen?»

«Er kommunen eigentleg planstyremakt? Vi kjenner oss mistrudd av Fylkesmannen og brukar store ressursar på å argumentere, skrive oss ut av og ekstrautgreie saker»

fredag 18.09 2020

«Mer igjen for samferdselskronene»

«Takk som spør, SFE! Kva ordskifte bør eigentleg prege vindkraftdebatten?»

«Svar til SFE: Nei, det er ingen som har påstått at dere skal bygge kraftlinje på toppen av Hornelen»

torsdag 17.09 2020

«Brev til en venn over 60 år om covid-19 og vitamin D»

«Er Kinn kommune demokratisk styrt?»

«Når skal SFE ta til fornuft?»

onsdag 16.09 2020

«Bygging av kystvegen må starte i 2021. Den vil ha positiv effekt på regionen»

«Vi har ytringsfridom i landet vårt og den står sterkt, men den gjev oss ikkje rett til å øydelegge kvarandre»

«Har SFE rett i sine «fake news» anklagar?»

«SFE og faktagrunnlag»

tirsdag 15.09 2020

«Er det ikke snart på tide å slukke lyset og gå hver til sitt?»

mandag 14.09 2020

«Kva ordskifte tener vindkraftdebatten?»