onsdag 14.04 2021

«Vindkraftdebatten og sverting: Ikkje berre politikarar som blir trua på livet»

«Hordfast er ikkje bygging av Vestlandet, det er nedbygging av Vestlandet»

tirsdag 13.04 2021

«Butikken er limet i bygda»

«Forslaget til rusreform framstår som eit sosialt eksperiment, der våre born og unge er forsøkskaninane»

mandag 12.04 2021

«Vinden har snudd. Nei til vindkraft, til lands, i fjæra og til havs»

«Nei, «Smenes» har ikke forsøkt å sverte motstanderne mot vindkraft»

Ope brev til helsemyndigheitene

«Eg er uroa for tryggleiken ved omsorgsbustaden. Forstår ansvarlege myndigheiter at eldre bebuarar til dels er hjelpelause ved ein del hendingar?»

søndag 11.04 2021

«Hvordan ta vare på vår egen psykiske helse i nedstengningens siste fase?»

lørdag 10.04 2021

«Regjeringens nedstengning har rammet de sårbare barna aller hardest»

fredag 09.04 2021

«Hets, trugsmål og hatefulle ytringar kan føre til at politikarar vert passivisert»

«Trass politiske stormar, pandemi og geografi – Kinn leverer!»

«Born og unge har betalt ein høg pris under koronakrisen. I sommar får fleire born moglegheit til å ta igjen det tapte»

torsdag 08.04 2021

Kreftforeningen takker Måløy-russen:

«Til tross for pandemien, har engasjementet i Måløy vore stort, der særleg russen har tatt eit skikkeleg krafttak mot kreft»

«Slik ser dagens middag i Måløy ut, når den har kommet seg ut av isopor og over på et fat. Debatten handler heller ikke om kvaliteten på maten»

«Senterpartiet og Erling Sande held fram med svartmålinga»

«Bordgleder og andre gleder i Kinn kommune»

«Trivsel og en ren kyst kan ofres. Jeg håper bryggjaværingene kommer bedre ut enn meg med sine protester. Alternativet er bare tragisk»

onsdag 07.04 2021

«Kva motivasjon ligg bak Smenes sitt forsøke på sverte motstanden mot øydelegginga av Stad-fjellet?»