torsdag 26.11 2020

«Hareide har tydelig vist at han ikke vet hva han holder på med»

onsdag 25.11 2020

«Da jeg fikk høre om forslaget om å legge ned det kommunale kjøkkenet i Måløy, og få maten sendt fra Florø, trodde jeg det var en aprilspøk»

«Kva er resultatet av Kinn så langt? Pengane går til ein formidabel kostnadsauke og det vert mindre til tenestene til folk»

«Vindkraft på Stadlandet: Hvor lavt er det lov å synke? Skam kan ikke betales med avlat fra folkets penger»

tirsdag 24.11 2020

Frøken Øyreflipp, med singleslipp «Også i år»

«Det skjer, år etter år. Julen kommer brått på. Spesielt når naboene begynner å pynte til jul i midten av oktober»

«Kjære alle sammen i Hovedutvalget: Likeverdig opplæringstilbud i fylket må innfris!»

«Det vert hevda at eit vindkraftverk til vil redusere tilflytting. Det tvilar eg sterkt på. Derimot har ikkje kommunestyret problem med å legge ned skuleklassar»

«Kvinner jobbar gratis ut året»

mandag 23.11 2020

«Takk og farvel til privateide ekspressruter i Norge»

«Den viktigste jobben nå blir å jevne ut forskjellene mellom by og land når det gjelder bredbånd»

«Leve, virke, nyte – heile livet» er kommunen sin visjon, men lever den opp til forventningane også for dei små?» oppvekst

«Landeplage? Eg vil halde fram kristendommen som det absolutt mest fornuftige alternativet for personleg livssyn og grunnlag for samfunnet»

søndag 22.11 2020

«No er det berre reelle budsjettløyvingar som tel. Det er berre ekte pengar som byggjer ekte tunnel»

«For oss blir det umogleg å behandle budsjettet på forsvarleg vis, når vi ikkje veit kva som ligg bak dei store innsparingane»

«Vis meg pengane, Bjørlo og Venstre»

«Regjeringens forslag vil sikre et likere og bedre domstoltilbud i hele landet»

lørdag 21.11 2020

«Det uroar meg når vi i ei utfordrande tid tyr til stigmatisering av arbeidsgrupper i samfunnet»

Les diktet som skal friste oss til å spise mer fisk