lørdag 11.09 2021

«Sju grunnar til å stemme på Arbeidarpartiet»

«Beklagar, alle kjende og ukjende, eg veit avisa er full av innlegg, men eg klarte altså ikkje å la vere»

fredag 10.09 2021

«Nils Myklebust, eg representerer ikkje Venstre eller noko anna parti»

«Det vert ikkje mykje kraftsenter av å komme i Robek, og verte sett under administrasjon»

«I dag, 10. september, er verdsdagen for sjølvmordsførebygging»

torsdag 09.09 2021

«Senterpartiet vil utvikle lokalsamfunn og kommunar saman med dei som lever der»

«Senterpartiet vil sette utviklinga på kysten tilbake i tid med nye runder om oppløysing, nye omkampar og nedsnakking av ein kystkommune der utviklinga har sett fart»

«Eg vil be folk om å ikkje halde Alfred tilbake, berre fordi han gjer ein framifrå jobb som ordførar»

«Vi vil vere ein pådrivar for å få kutta utsleppa så mykje som råd»

onsdag 08.09 2021

«De som ikke har skoen på, merker lite og spør sjelden»

«Gründerar bør også få «fødselspermisjon»»

«Legg forslaget i ei skuff, og la ambulansetenesta i ytre Bremanger vere som den er i dag»

«Eg vil lansere tre forslag som gjer at folk kan ta med jobben sin dit dei helst ønskjer å bu»

«Som skattebetalarar krev vi at Helse Førde tek ansvar og sørger for at vi har like god beredskap som resten av fylket»

tirsdag 07.09 2021

«Valet handlar om at vi må få talspersonar på Stortinget som klarer å sette vår region på dagsorden og få gjennomslag for saker som er viktige for oss»

«Hele faste stillinger skal være normalen»

«Berre eit sterkt MDG er garantistar for at klimapolitikken blir så kraftfull som krisa krev av oss»

mandag 06.09 2021

«Forskjellane i makt og rikdom skal ned, for no er det tid for rettferd i Noreg. Det er tid for ei ny regjering»