Lesarinnlegg:

«Ta telefonen, gi ditt ærlige svar»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Geir Ove Refvik.

- Ta telefonen, gi ditt ærlige svar

På samme tid som Manchester United ga meg en euforisk opplevelse mandag kveld ca. 22.45, kunne jeg  lese på Fjt.no at de, sammen med et par andre mediehus, skal gjennomføre en spørrerunde pr. telefon denne uken.

Aller først vil jeg oppfordre Fjt om å annonsere det nummeret det vil bli oppringt fra. Vi vet at mange lar være å ta telefonen når de blir oppringt anonymt, vi vet også at noen er veldig flinke til å legge på når de hører den ofte klønete introduksjonen telefonselgere gjør. Jeg er selv en av dem, men skal være tålmodig denne uken.

De fleste kjenner mitt syn i saken. Jeg ble tidligere oppfordret av en lokalpolitiker til å argumentere hvorfor jeg er imot Kinn. Det var i avisen for ca. en måned siden, men tar meg likevel friheten til å repetere mine hovedargument.

• Fylkesmannnen sa nei

• Rapporten fra TF konkluderte med at Kinn ikke er tilrådelig

• Frykten for at lokaldemokratiet svekkes. Over tid vil kjøttvekten slå inn, garantert. Det gis en del midler ved oppstart, men når hverdagen kommer, og det vil bli tid for kutt, vet vi alle hvordan kjøttvekten vil påvirke slike kutt.

• Sammenslåingen innfrir ikke hensikten med kommunereformen

• Arbeidsgiveravgiften vil med all sannsynlighet bli oppjustert til Florø sitt nivå. Dette vil alene spise opp all effektiviseringsgevinst fra dag 1.

Kan ramse opp mange flere, men dette er de viktigste

Min oppsummering kan sammenfattes med et innlegg av Torfinn Kråkenes som jeg leste på Facebook for noen uker siden. Jeg støtter dette fullt ut og synes det beskriver galskapen med Kinn på en fornuftig og forståelsesfull måte.

«Sammenslåinga av Vågsøy-Flora til ein kommune, "Kinn" har inge rotfeste i alminneleg sunn fornuft. Ein skal leite lenge etter ein mer naturstridig kommunesamanslåing. Ein treng ikkje vere "forderva skulert samfunnsvitar med "grad" for å innsjå dette. Det er i praksis ingen verdas ting som ligg til rette for at dette tvangsekteskapet har livets rett i framtida. At ulike regionar, (kommunar) finn saman grunna nye kommunikasjonslinjer, tunnelar, bruer, osb. er heilt naturleg, og derfor bør også kommunegrenser kunne forflyttast/fornyast. Men kva slags samfunnsutvikling, kommunikasjonsutvikling har ført til at Vågsøy. plutseleg har kome så mykje nærmare Flora no, enn for få år sidan? Kinn er rett og slett ein dum idé. Ein kommune som må haldast i live ved "kunstig åndedrett" og unaturleg pengebruk. Vi har langt betre alternativ, eller rettare, alle alternativ er betre. Dersom framtidsretta fornuftige løysingar havarerer, grunna dårleg "personkjemi" mellom noverande politisk leiing, mellom naturlege samtalepartnarar, er det trist. Kva slags kjemi som rår mellom ulike miljø i tida frametter er ikkje gitt å spå.  Vi, Vågsøy, har i årtier hatt nært og godt samarbeid med både Selje og Eid. "Politisk personkjemi" er kortvarige greier. Vågsøy sine nære relasjonar er knytt til Selje, Eid og Bremanger. Dårleg eller god personkjemi mellom ulike politiske aktørar vil endre seg år for år. Dette kan vi ikkje akseptere å vere avgjerande for årtier i framtid.»

Til alle: Vær obs på at du kan bli oppringt fra ukjent nummer de neste dagene. Ta telefonen, gi ditt ærlige svar. Undersøkelsen er ikke som en folkeavstemning, men den vil nok gi en pekepinn på hva som rører seg i folket.

Takk for oppmerksomheten.