Leserinnlegg:

«Ja til Kinn kommune»

– Det slår meg at på tross av jeg vet det blir mye arbeid, forhandlinger, frustrasjon, så opplever jeg at de fleste av oss som har Vågsøy kommune som arbeidsgiver, er positive til Kinn, skriver helsesøster Turid Blålid (lite bilde) i dette leserinnlegget. Foto: Fjordenes Tidende 

Meninger

Turid Blålid fra Måløy har skrevet dette leserinnlegget:

«Ja til Kinn kommune»

Ja, jeg er tilhenger av Kinn kommune. Alternativet å stå alene, mener jeg ikke vil være til det beste for Vågsøy.

Vi trenger ei robust storkommune som kan styrke kystområdet mellom Bergen og Ålesund. Både når det gjelder satsing på arbeidsplasser og infrastruktur.

Som firebarnsmor og helsesøster i Vågsøy møter jeg mange flotte ungdommer. Svært mange ønsker å flytte tilbake dersom arbeidsmarkedet tillater det. Vi har mange dyktige innovatører som tør satse på spennende arbeidsplasser. Dere er svært betydningsfulle for samfunnet vårt.


Men, det må også være valgmuligheter slik at eventuelle partnere får jobb. Derfor trenger vi mangfold i arbeidsmarkedet. Jeg har tro på at Flora og Vågsøy sammen står sterkere for å trekke til seg flere alternative arbeidsplasser – ikke minst statlige som nesten er fraværende langs kysten vår.

Vi er en av flere kommuner som gradvis har fått lavere fødselstall de siste årene. Heldigvis har vi hatt arbeidsinnvandring og flyktninger som har etablert seg her med sine familier. De har beriket vårt lokalsamfunn, og i tillegg vært med på å hindre et dramatisk lavt fødselstall.

I 2017 var 1/3 av fødekvinnene i Vågsøy tospråklige. Det igjen betyr at vi må utvikle arbeidsmarkedet slik at de fortsatt blir boende her.

I tillegg vi få de unge hjem for å hindre «forgubbing». Et variert og spennende arbeidsmarked med gode oppvekstsvilkår for barn og unge er da avgjørende.


Rekrutering av arbeidstakere til viktige arbeidsplasser i alle kystkommunene gjør at vi er nødt til å samhandle for å utvikle utdanningstilbud, videreutdanning, kurs etc. Jeg har tro på at ved å jobbe sammen i Kinn kan vi bli større pådrivere til å få realisert gode tiltak på dette område.

Jeg er en av flere som er med i en av arbeidsgruppene som er satt ned for å samordne Vågsøy/Flora i Kinn kommune. Det slår meg at på tross av jeg vet det blir mye arbeid, forhandlinger, frustrasjon, så opplever jeg at de fleste av oss som har Vågsøy kommune som arbeidsgiver, er positive til Kinn.

Vi har «våre» områder  som vi er god på, så hvorfor ikke få det beste ut av begge kommunene? Vi er vant til å samhandle, utvikle og endre. Organisasjonene/tjenestene er i dag stadig i endring, så det har vi god erfaring med.

Jeg håper at vi alle, uavhengig om vi er positive eller negative til Kinn, bruker stemmeretten vår. Ikke fordi jeg tror det vil påvirke hvorvidt det blir Kinn kommune eller ikke, men for at vi kan få et mest mulig realistisk bilde av hva Vågsøys befolkning mener. Kanskje vil det roe gemyttene litt.