«Stem nei til Kinn og la oss bruke tid på veien videre»

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, styremedlem i Nei til Kinn. 

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, styremedlem i Nei til Kinn.

«Stem nei til Kinn og la oss bruke tid på veien videre»

I dette innlegget vil jeg skrive litt om mine tanker rundt vedtaket om Kinn, økonomien i det, og veien videre.

Før kommunestyremøte som endte med at Kinn ble vedtatt, «visste alle» at vedtaket om Kinn mest sannsynlig ville ble utsatt. Der forelå to utsettelsesforslag fra forskjellige partigrupper, og vi husker alle ansiktsuttrykket til ordføreren da hun innså at begge disse forslagene slo hverandre ihjel, og at vedtaket om Kinn ble det eneste tellende. Hun skjønte det knapt selv.

Allerede her burde alle de parti som hadde utsettelsesforslag, våknet opp. Det finnes parlamentariske kjøreregler for å reversere slikt. Her må alle disse ta selvkritikk på at det ikke ble gjort.

Istedenfor opplevde vi en lobbyvirksomhet av en annen verden, før vi noen måneder senere opplevde at Stortinget vedtok Kinn.

En tragedie av en saksgang, men det får vi ikke gjort noe med i dag, selv om vår kamp i største grad handler om å få det reversert. 

Et av punktene som kommunereformen skulle inneholde var en stor grad av frivillighet. Dette skulle kommunene løse ved folkehøringer, evt folkeavstemning. Jeg antar at intensjonen med disse var at de skulle lyttes til, for at denne frivilligheten skulle bli ivaretatt. Vi vet alle hva som er gjort i Vågsøy, folkeviljen er fullstendig ignorert.

Nå er det bestemt at 16-17 åringer skal få stemme ved folkeavstemningen. Jeg er prinsipielt imot dette, da myndighetsalderen i Norge er 18 år. Jeg er bekymret for 16-17 åringene sin opplevelse av demokratiet hvis det viser seg at kommunen vil neglisjere et nei-flertall. Hvorfor skal de da stemme, hvis det kan skje at det ikke betyr noe?

Her må jeg utfordre samtlige politikere til å se seg selv i speilet, og og allerede nå bekrefte at de vil respektere et nei.

Selv vil vi legge ned vårt arbeid om det blir ja.

Jeg hadde en lengre prat med en næringslivsleder i Florø for noen dager siden. Han fortalte meg, som jeg har hørt før, at den menige florøværing ikke bryr seg om hva som skjer i Vågsøy. Han understreket at han, og mange andre ledere han kjente, ser på dannelsen som «tullete og fullstendig mot sunn fornuft.»

Legger her til at kommunereformen også sier noe om felles bo- og arbeidsforhold. Dette finnes ikke Kinn, og vil ikke gjøre det før om mange tiår, om det i det hele tatt skjer. Utgangspunket i reformen var uansett at det burde foreligge ca 24 prosent arbeidspendling i kommuner som slår seg sammen. Usikker på om tallet i Kinn er prosent i det hele tatt, snarere promille. Men la oss si at det er 1 prosent, da tar jeg sikkert i. Igjen langt utenfor de parameter som er laget for kommunesammenslåing.

Legger til at vi allerede har en sterk 4-minuttersregion rundt oss den dag i dag.

På reiser i Norge kan jeg oppleve at noen ikke vet hvor Måløy er. Hvis jeg utbroderer det med storm ved Stad, så vet alle hvor det er. Vågsøy ligger ved Stad, det er der vi hører hjemme, bare en liten digresjon rundt identitetspørsmålet som var oppe tidligere.

Ved beregning av tilskudd til Kinn, og med økt arbeidsgiveravgift, viser tallene at Kinn er minusbutikk fra dag 1.

Økonomi er kjedelig, men en faktor som avgjør hvilke, og hvilken kvalitet, vi får på tjenester som kommunen skal yte.

I Florø er det vedtatt store investeringer de kommende år, veldig store. Ingenting av dette vil komme oss fra Vågsøy til gode, ingenting.

Med store investeringer, og en allerede høy gjeld, vil kommunen (Kinn) være veldig utsatt for de varslede renteøkninger som skal komme de neste år. Her må rådmann innstille på kutt, som politikerne i neste omgang må vedta.

Hvor blir det vedtatt kutt når kommunestyret mest sannsynlig består av 33 prosent Vågsøy og rest Florø? Kjøttvekta slår inn over tid, slik er det bare. Når lokalpolitikere sier de ikke er redd for dette, da blir jeg oppriktig bekymret.

De sier, hva vil Florø tape på å gjøre kutt i Vågsøy? Mitt svar på det er at de over tid vil kjenne på hvor de kommer fra, hvem de møter og snakker med hver dag, og hvem de «aldri» møter.

Jeg sier ikke at de vil gjøre det slik, men hva skjer når de ?

Jeg mener, etter å ha lest rådmannen i Bremanger sin utgreiing, at det var vesentlige mangler i innstillingen fra vår egen rådmann.

Jeg mener videre at kommunereformen burde vært styrt fra Stortinget. At Volda-Ørsta og Hareid- Ulsteinvik ikke blir slått sammen er, for meg, helt utrolig. Det kan virke som at lokalpolitilkere ikke klarer å gjøre den jobben de er satt til i denne saken, når vi ser hvor mye av det reformen skulle innholde, som ikke blir ivaretatt, i for eksempel Kinn.

På bakgrunn av alt dette mener jeg, helt ærlig, at vedtaket om Kinn er fattet på feil og mangelfullt grunnlag.

Stem derfor nei til Kinn, og la oss bruke tid og arbeid på veien videre.