«Må grensejusteringen også reverseres?»

Olav Sølvberg har skrevet dette innlegget. Arkivfoto: Fjordenes Tidende 

Meninger

Leserinnlegget er skervet av Olav Sølvberg fra Måløy:

«Må grensejusteringen også reverseres?»

Under debatten i Samfunnshallen onsdag 30. mai reiste representanten Ørjan Kvalheim et viktig prinsipielt spørsmål som angår grensejustering på Bryggja.

Spørsmålet han reiste var:

Hvis det ikke blir sammenslåing med Kinn, skal man da tilbake til «gamle» Vågsøy før grensejusteringen? Selv fant Kvalheim det mest naturlig.

Fylkesmannen ble av Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om å utrede spørsmålet om grensejustering på Bryggja. Hun tilrådde grensejustering.

Jeg har gått igjennom materialet som lå til grunn for tilrådingen. Etter min mening ligger det helt tydelig i premissene at da Vågsøy skulle til Kinn (nevnt flere ganger) ble situasjonen for Bryggja at de ble en utkant i en stor kommune.

I innbyggerundersøkninga lå det også i premissene at Kinn var et alternativ og det kom frem at 8 prosent var mot Kinn og at 61 prosent var svært negative til Kinn. Dette var også en del av beslutningsgrunnlaget.

Det kan derfor ikke herske noen som helst tvil om at sammenslåingen av Flora og Vågsøy var en dominerende premiss temmelig avgjørende for Fylkesmannens tilråding.

Fylkesmannen ventet til dagen etter vedtaket i Stortinget om at Vågsøy og Flora skulle sammenslås var fattet, med å legge frem sin tilråding.

Hvis 11. juni skulle ende med at «nei-siden» får en så overlegen seier at kommunestyrerepresentantene velger å søke om reversering, må det også etter min mening innebære at grensejusteringen på Bryggja også blir søkt reversert for Fylkesmannens tilråding er da fattet på bristende forutsetninger.