Lesarinnlegg:

«Valg om Kinn»

Dette leserinnlegget er skrevet av Magnar Aasebø. Arkivfoto 

Meninger

Dette leserinnnlegget er skrevet av Magnar Aasebø.

Valg om Kinn

Ser forklaringer og bortforklaringer i etterkant av valgresultatet. Det er nå på høy tid at partene har respekt for valgresultatet og folket sin vilje. Slutt med å tulle med folkets vilje og demokratiet. Det vil ikke bli stor valgdeltakelse ved neste kommunestyrevalg med en slik holdning som deler av våre folkevalgte har vist.

Kan den enkelte kommunestyrerespresentant som er valgt av folket gå imot folkeflertallet? Det vil i tilfelle være et svik mot demokratiet.