Lesarinnlegg:

«Raseringen av Guleslettene har begynt!»

Ole Stenbakk liker dårlig utbygingen av industriområdet på Guleslettene i Bremanger. Foto: Ole Stenbakk 

Meninger

Ole Stenbakk fra Bremanger har skrevet dette leserinnlegget:

Raseringen av Guleslettene har begynt!

Allerede på første dag av utbyggingen av industriområde på Guleslettene, sier Ove Risa fra Stangeland Maskin til Firdaposten at folk, maskiner og utstyr blir hentet fra Stavanger-området. 40–50 mann skal bo i brakker, sannsynligvis to uker på og to uker av. Dermed får lokalsamfunnet tilnærmet ikke se folkene. Risa sier rett ut: «Det kjem nok til å drype litt på lokalsamfunnet». Uttalelsen er i tråd med det mange spådde før oppstart av utbyggingen – kun noen få prosent blir værende her.

Grunnarbeidene er bare en liten del av installasjonen, selve turbinene er 100 prosent produsert i utlandet. Dermed sitter lokalsamfunnet igjen med tilnærmet ingenting, kun ødeleggelser for all tid! Inngrepene, se selv på Guleslettene, vil aldri leges. Kun en ny istid kan skrape vekk 40 kilometer med veier og enorme betongfundamenter.

For ikke mange årene siden reiste folk fra Vestavind Kraft rundt om på bygdene og fortalte hvilke enorme positive ringvirkninger en utbygging ville ha for lokalsamfunnet, allerede første dag kom altså sannheten. Folkene som reiste rundt og lurte bønder og politikere har nå solgt alle rettigheter til gigantiske firma eid av utlendinger. I ettertid vil også all pengestrøm/subsidier forsvinne ut av landet.

Foto: Ole Stenbakk 

Mange tror/trøster seg med at vi iallefall redder klimaet med å bygge ut vindkraft? Det er kanskje den største av alle bløffene disse folkene legger for dagen. Utbyggerne av vindkraft elsker å fortelle om hvor mye strøm en turbin produserer. La oss ta et tall, for eksempel at en turbin gir strøm til 100 husstander. Dette tallet er basert på at turbinen produserer optimalt 365 dager i året. Sannheten er at turbinene i Norge kun leverer cirka 30 prosent av oppgitt effekt. Enten blåser det for mye, eller så blåser det for lite, slik er naturen her i landet. I tillegg kommer tap av strøm ved lange overføringslinjer til kundene i Europa. Dette tapet er på hele cirka 12 prosent. Dermed leverer de ikke strøm til 100 husstander slik de har lovet folket, men til kun cirka 25 husstander.

Utbyggerne flagger høyt at vindkraft er miljøvennlig og ren kraft. Større bløff skal man lete lenge etter. Sannheten er at for å produsere en vindturbin går det med enorme mengder stål, plast og andre materialer. Disse råvarene blir hentet fram fra gruver verden over, eller pumpet opp som olje, og forurenser før de er blitt til vindturbiner. Produksjonen foregår i utlandet og forurenser mye, og føres ofte tilbake til Norge. Den lange transporten av turbinene fra utlandet til fjelltoppene i Norge forurenser mye. Til slutt er det blitt en kjensgjerning at vindturbinene i Norge, grunnet klimatiske forhold, har svært kort levetid, 15–20 år, da begynner demontering og omsmelting. Det krever enormt med energi og kommer til å gi store forurensing langt inn i fremtiden.

Alle vet hvor vanskelig det er for den vanlige mann å få lov til å bygge seg en liten koie eller en hytte ute i naturen. For ikke å snakke om å innrede et naust, eller bygge en smal traktorvei. Det er nei, nei, og atter nei. Til sammenligning har nå NVE gitt 100 vindkonsesjoner. Nasjonal ramme for vindkraft kan medføre en dobling, i verste fall en mangedobling. Det er de neste 10 årene at landet vårt vil gjennomgå den desidert største rasering av urørt natur gjennom all tid! Det er en stor skam at vi, den rikeste av alle generasjoner som har levd i Norge er de som skal rasere det mest verdifulle vi har, nemlig urørt natur! Ikke bare det, vi gir den tilnærmet vekk til utenlandske storkapitalister, og får den aldri tilbake!

Så vil mange si, vi må jo bygge ut mer strøm. Må vi det? Er det ikke lurere å satse på forskning av hvordan vi skal redusere strømforbruket? Et godt eksempel, som alle skjønner er at for ikke mer enn cirka ti år siden brukte vi alle glødelamper som trakk 60–75 W. I dag er disse forbudt, og vi bruker alle LED-lamper som trekker 3-5W. Det er her fremtiden ligger, i forskning og på å spare energi, ikke å øke forbruket. Utviklingen går så fort at om få ti år er vindkraft så langt vekke fra kundene helt avleggs. På bakgrunn av alle disse sannhetene sier jeg. Stopp vindkraft utbygging og vandalismen av norsk natur nå!