Leiar:

– Gjort på rette måten kan prosjekt ny storklubb vere framtidsretta

Arkivfoto: Stig Høynes 

Gjort på rette måten kan prosjektet ny storklubb i Vågsøy vere framtidsretta.

Erling Wåge, redaktør
Meninger

Denne leiarartikkelen stod på trykk i papirutgåva fredag 7. september: