Lesarinnlegg:

«Kinn og en usunn kommuneøkonomi»

– Selv om Bremanger-politikerne i en tiårs periode har vært i terragjeldens favntak har den politiske enigheten i kommunestyret ført til at Bremanger fremstår som en god kommune, skriver Finn Eikrem fra Svelgen i dette leserinnlegget.  

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen:

Kinn og en usunn kommuneøkonomi

Er Flora-ordføreren Ola Teigen (Ap) den eneste ansvarlige for kommunebudsjettet i Flora bystyre, har ikke Venstres Jakob Nødseth hatt en hånd på rattet når nå kommunebudsjettet er kjørt i grøfta? Det kan virke som om Nødseth ønsker å fristille seg fra dette ansvaret og dermed finne en syndebukk. Han har tidligere fremstilt seg selv som Venstres kandidat som Kinn-ordfører etter 2020 og trenger nødvendigvis å forberede den politiske gang for vegen fram til ordførervervet, da er det viktig at man historisk kan peke på andre.

Kinn-rådmann Heggheim har tidligere i mediene uttalt at det vil bli svært vanskelig å fremskaffe god og sunn økonomi både nå, og i fremtiden i Kinn. Etter en offisiell godkjennelse av de kommuner som ønsker å slå seg sammen i 2020. 1. januar skal Vågsøy ha felles økonomi med Flora. Dette betyr at Vågsøys budsjett og lånegjeld skal slås sammen med Floras negative kommunebudsjett og høye lånegjeld. I mange år fremover vil da Vågsøy fremstå som reine bananrepublikken i den forstand at Vågsøy skal yte kapital og ressurser fra eget opparbeidet budsjett.

Når Flora ser seg politisk presset til å søke ti mil nordover for å slå kloa i Vågsøy så er dette et tegn på trangen etter kapital og andre ressurser er så stor at man må gå over kommunegrenser for å huke småkommunene til dette. De vil på sikt oppdage at de selv blir utarmet.

Så ansetter Kinn-politikerne et konsulentbyrå som vil koste nærmere 1 million for at de skal polere og idyllisere sammenslåingen slik at innbyggerne er mer positive til å bli sammenslått. Dette må jo bety at de selv har dårlig tru på eget Kinn-prosjekt, og trenger hjelp utenfra til dette.

Så velger man å avholde en todagers seanse å Knutholmen i Kalvåg. Der skal 50–60 politikere fra to kommuner diskutere, tenkte og ikke underbyggede forordninger til kommunale saker uten å gjøre noe vedtak som skal gjelde i fremtiden. Prisen på dette med tidligere seanser på samme sted kan sammenlagt utgjøre 2,5 millioner. Med 1 million til konsulentbyrået, kan man trolig snakke om over 3,5 millioner. Dette kunne være penger som kunne ha gått til sosialbudsjettet. Ansatte i sosialomsorgen har tidligere pekt på at de blir brukt som en salderingspost med tanke på underbemanning og lignende i Flora.

Når to kommunestyrer velger å gå over kommunegrensene til Bremanger som er nei til Kinn kommune, kan det oppfattes som en liten «politisk frekkhet» å holde todagers møtevirksomhet.

Da Høyre i Vågsøy sammen med sine partistøtter valgte å ikke bry seg om folkeavstemningsresultatet i juni i år, ser man Høgres klare vilje til politisk å overstyre folkemengden. Høyre i Bremanger har tidligere valgt sin kvinnelige ordførerkandidat som allerede nå uttaler at hun er klar til å sette seg til bordet og forhandle om Kinn. Bremanger-ordfører Røys (H) har vært på «god vilje»-tur til Botnane der han personlig uttalte at Botnane vil få det bedre i en forgjeldet kommune som Kinn blir i lang tid fremover. Han er villig til å amputere egen kommune uten å bry seg om den lokale politiske mening om dette. Dette er typisk høyrepolitikk og er fra øverste hylle.

I forkant av det forestående kommunevalget i 2019 kan det være aktuelt å peke på at storting og regjering har bestemt at kommuner som kan sørge for gode vilkår for sine eldre, god legedekning, gode bomiljø, ha kulturliv og kommuneøkonomi, skal få være i fred og ikke eventuelt sammenslås med tvang.

Bremanger kommunestyre har på tross av Terra-gjelden måtte finne dekning på 25 millioner i sitt budsjett, og det i mange år. Snart er den gjelden historisk og den summen kan da brukes i budsjettet til styrking av egen kommune og innbyggere. Selv om Bremanger-politikerne i en tiårs periode har vært i terragjeldens favntak har den politiske enigheten i kommunestyret ført til at Bremanger fremstår som en god kommune.