Leserinnlegg:

«Kinn - Hva nå?»

Vidar Grønnevik, 2. kandidat i Kinn Høgre, har skrevet dette leserinnlegget. Foto: privat  

Meninger

Vidar Grønnevik, 2. kandidat Kinn Høgre, har skrevet dette leserinnlegget:

«Kinn - Hva nå?»

I lesende stund er det omlag 350 dagar igjen til Kinn kommune er et faktum.

Sammenslåinga av Flora og Vågsøy er vedtatt og marsjordren er å gjennomføre sammenslåinga. Innbyggerne i Kinn kommune er best tjent med - og fortjener - et så godt resultat av denne sammenslåinga som mulig.

Min erfaring med endringsledelse er at klare mål for hva som ønskes oppnådd og motivasjon for å nå målene er avgjørende for hva som oppnås og dermed hva en får ut av endringene.

I arbeidet som nå pågår er det naturlig å stille spørsmål ved om alle involverte er motivert for å få til gode resultat - eller det er noen som er motivert for at det skal ende med resultat som er slik at dei i ettertid kan bruke den forslitte floskelen «hva sa jeg» ?

Videre er det grunn til å stille spørsmål ved om det er etablert tilstrekkelig «hårete mål» som er slik at Kinn kommune skal skinne med en ypperlig tjenesteproduksjon og en ressurseffektivitet som ligger i landstoppen ?

Jeg har registrert at det er lagt opp til mål knytt til såkalt KØB (kommunal økonomisk bærekraft), men jeg har ikke fanget opp at beslutningene som posisjonen i de to kommunene ønsker seg, tar inn over seg at denne type mål må etterleves for at de skal ha noe hensikt.

I Flora kommune måtte de borgerlige partiene i bystyret ta nødvendige grep i arbeidet med budsjettet for 2019 og samle seg om et felles alternativ til ordførerpartiet, slik at investeringsbudsjettet ble rensket for alle investeringer som ikke har direkte nytteeffekt for innbyggerne. I tillegg ble driftsbudsjettet satt under press, med spesielt fokus på administrative kostnader, slik at eiendomsskatten ikke blir økt i 2019.

Et gammelt ordtak sier at en kan ikke lage omelett uten å knuse egg - slik er det i mange omstillingssituasjoner også.  

Skal Kinn kommune lykkes i balansen mellom en kontrollert og robust økonomi - og en god tjenesteproduksjon, så må både ideologier og gamle vaner utfordres og - om nødvendig representere eggknusinga.

Næringslivet er heldigvis ikke belemret med kommunegrenser i sin utvikling og vi ser stadig nye eksempel på at både samarbeid, utvikling og nyskaping skjer i samvirke mellom bedrifter som i utgangspunktet har sin tilknytning til Vågsøy, Florø - eller andre kommuner.

Dette er den viktigste «eksterne» faktoren for at Kinn kommune skal lykkes - arbeidsplasser og verdiskaping er fundamentet for vekst i folketal og skatteinngang og derved for kommunen sine inntekter.

Om kommunen ikke lykkes med dette, så vil heller ikke Kinn kommune lykkes.

Med dette som bakteppe, må kommunestyret i Kinn kommune, som skal begynne sitt virke 1. januar 2020, ha spesielt fokus på to områder :

  • sterk og kompetent ledelse på alle nivå i kommunen, der fokus skal være på å levere gode tjenester med et ressursbruk som kan karakteriseres som «best practice» i landsmålestokk
  • være ja-kommune i forhold til alle områder som er viktig for næringsutvikling - dette spenner fra regulering av næringsareal til minst mulig byråkratisk sendrektighet /problematisering når bedrifter har behov for løpende drift, utvikling eller nyetablering.

I Kinn Høgre skal denne politiske retningen gjennomsyre vårt arbeid i kommunestyret.