Leserinnlegg:

«Badeanlegget og kommuneøkonomien»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Per-Arne Eide:

Badeanlegget og kommuneøkonomien

Det virket svært kaotisk og lite oversiktlig det som foregikk i Vågsøy kommunestyre for noen dager siden, i anledning det planlagte badeanlegget. Kommunestyret og administrasjonen virker ikke å ha full oversikt over hva det innebærer for kommunen å gå inn i dette prosjektet.

Stor respekt til Geir Oldeide for hans innspill og argumenter i debatten. Flott at vi har en slik uredd og skarp politiker.

På meg virker det som at flere av representantene i kommunestyret, er inhabile i saken om badeanlegget. Blir det for mye press og kameraderi fra utenforstående? Noe som i tilfelle er svært uheldig, i en så stor og omfattende sak. Det var vel det samme som skjedde i Kinn-saken også.

For å få på bordet noen økonomitall, har jeg plukket ut fem nærliggende kommuner og Vågsøy, for sammenligning av noen nøkkeltall for året 2017 ifølge statistikk fra SSB.

Finansielle nøkkeltall for 2017:

Lånegjeld
pr innb.
Driftsinntekter
pr. innb.
Driftutgifter
pr. innb.
Drifts-resultat
Vågsøy

111.060  

88.575

88.969

minus 1.7%

Eid

127.598

97.211

92.550

pluss 4.5%

Selje

75.280

93.984

89.312

pluss 5.0%

Stryn

64.119

88.055

85.785

pluss 1.1%

Flora

117.096

99.609

96.206

pluss 3.2%

Bremanger

88.062

125.843

122.126

pluss 5.1%


Som tallene viser, så er det kun Vågsøy kommune som har større driftsutgifter enn inntekter målt per innbygger, og også den kommunen med minus i driftsresultatet. Lånegjelden er også høg.Alle de andre fem kommunene går i pluss i forhold til inntekter kontra utgifter for 2017. Hvordan bærer dette i vei for Vågsøy kommune i 2019. Det kan bli en dramatisk forverring.

Vågsøy kommune er i en slik situasjon at de ikke kan gå inn i bassengprosjektet i sin nåværende situasjon. Mye er uavklart og som ennå ikke er på plass av økonomiske forpliktelser, driftsutgifter og andre forhold. Den økonomiske situasjonen framover, ser heller ikke god ut for Vågsøy kommune. Vågsøy kommune har også et viktig byggeprosjekt, med et nytt tilbygg til sjukeheimen som det er absolutt nødvendig å få på plass snarest mulig.

 Når en samtidig ser på de store utfordringene en har, og vil få innen helse og omsorg, så er det uansvarlig at kommunen binder seg opp i nye store kostnader og andre utgifter i forbindelse med badeanlegget. Det får komme i sin tid.