Lesarinnlegg:

Vil gjerne se tall på Vågsøys «tax drain»

Roald Skram FOTO: PRIVAT 

Meninger

Roald Skram opprinnelig fra Måløy, bosatt på Skedsmokorset har skrevet dette leserinnlegget:

Vil gjerne se tall på Vågsøys «tax drain»

I min meningsytring i Fjordenes Tidende den 21. desember 2018, der jeg kalte Måløy en smeltedigel, fremholdt jeg at det var viktig å  få forberedt og tilrettelagt boligtomter slik at folk som ble ansatt i Vågsøy kunne få sjansen til å slå seg ned og skatte til kommunen.

Dette innlegget ble fulgt opp av Petter Kvalheim Larsen i begynnelsen av januar. Han fremholdt, som jeg, at det var viktig at boligområder sånn som Amondamarka, ble klarlagt for boligbygging, og så sa han at han hadde funnet ut at Skramsmarka ikke var ferdigstilt. Men  det så jeg nå at kommunen endelig hadde fått gjort noe med, og at et firma nå planlegger å ferdigstille Skramsmarka boligfelt.

Kvalheim Larsen fremholdt også betydningen av kulturaktiviteter. For eksempel vil det at en nå vil bygge Nordfjordbadet være av stor betydning for folk som kunne tenke seg å slå seg ned i Måløy. Og det er dette som er så viktig, at forholdene ligger til rette slik at de som søker på stillinger har en mulighet til å kunne slå seg ned i Måløy fordi kulturelle forhold og tiltak også gjør det attraktivt.

Sånn som forholdene har vært lenge, og er i dag, så er det jo veldig mange fra nabokommunene som jobber i Måløy og områdene rundt. Og det er selvfølgelig positivt. Men det hadde vært enda mer positivt om de som jobbet i Vågsøy også bodde der, og skattet til kommunen. 

Slik som situasjonen er i dag, etter forlydende, så er det jo skatteinntekter i millionklassen, kanskje hundremillionersklassen, som Måløy går glipp av fordi folk i betydningsfulle stillinger bor i andre kommuner.

Og når Bryggja går over til Stad kommune, er det antatt at Vågsøy bare der vil gå glipp av rundt 40 millioner kroner i skatteinntekter. Slik situasjonen er i dag så er det altså en såkalt «tax drain», en skatteinntektslekkasje, fra kommunen til nabokommunene. Og det kunne vært greit om Vågsøy kommune kunne vært behjelpelige med å sette opp en oversikt over hvor stor denne «skattelekkasjen» til Eid, Selje, Bremanger, Stryn, Volda og eventuelt andre kommuner er. En slik oversikt bør kommmunen kunne skaffe.

 Grunnen til at jeg kaller det «tax drain» er at, like etter krigen, så var der en franskmann som hette Jean-Jacques Servan-Schreiber og han skrev en bok om hjerneflukten til Amerika. På norsk het boken «Den amerikanske utfordringen», på engelsk «The American Challenge» og på fransk «Le défi américain». Boken ble oversatt til flere språk. 

Poenget i boken var at cirka 60 prosent av «hjernene», ingeniørene på toppnivå i Europa, søkte og fikk stillinger i USA. Og de ble selvfølgelig ønsket hjertelig velkommen. Dette ble kalt «the brain drain», hjerneflukten, til Amerika.

Det var dette som slo meg da jeg tenkte tanken om at det på samme måte er en «tax drain» fra Måløy til nabokommunene. Men her må en jo selvfølgelig også ha med seg at det er positivt at der finnes flinke folk som vil søke jobber i Måløy.

Likevel – det aller viktigste er at de blir i Måløy. Når det skal ansettes folk i betydningsfulle jobber, enten det nå er offentlig eller privat, er det viktig at en har klart for seg hvilken metodikk en skal bruke når en skal ansette. Jeg har selv tidligere brukt analytisk problemløsningsmetodikk, men uansett hvilken metodikk en tar i bruk, må det være noen ufravikelige krav som stilles til dem som søker stillingen. Og det er at de først og fremst har de faglige kvalifikasjonene jobben krever.

De må også ha en interesse for jobben, og de må ha en viss erfaring fra den slags arbeid hvis de skal gå inn i betydningsfulle stillinger. Og så må de ha lojalitet til arbeidsplassen. 

Det kaller vi ufravikelige krav. Men så kommer det prioriterte,  ønskelige krav. Og blant disse er at de må like seg i Måløy, og ønske å slå seg ned der.

Hvis to søkere står helt likt, og den ene ønsker å slå seg ned i Måløy, og den andre vil bo i nabokommunen, så må den som ønsker å bosette seg i Måløy få prioritet.

Så i stedet for en «tax drain» fra Måløy ønsker vi en «brain drain» til Måløy, at de som har de rette kvalifikasjonene og kunnskapen skal slå seg ned der og skatte til Måløy.

Jobbsøkerne må da tilfredsstille de ufravikelige kravene og de prioriterte, ønskelige kravene. Men om de stiller likt her, så mener jeg den som tilfredsstiller ønsket om bosetting og skatting til kommunen skal bli prioritert.

Det hadde vært spennende å se tall på denne skatteinntektslekkasjen   fra Vågsøy. Hvis ikke kommunen kan kan finne fram til disse tallene, må da Måløy Vekst kunne være behjelpelige med å fremskaffe dem?