Lesarinnlegg:

«Tanker i tiden»

– Etter min mening er sykehuset det perfekte rådhus for kommunen, det har enormt med plass, det er billig, og kanskje det viktigste av alt, det har en fasade som signaliserer kommunens sanne ansikt, nemlig armod og fattigdom! skriver Ole Stenbakk i dette innlegget. Foto: privat 

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

Tanker i tiden

Til å begynne med var jeg sikker på at denne nye kystkommunen med Vågsøy, Bremanger og Flora ville bli en suksess! Da Bremanger begynte å stritte imot, var jeg også sikker på at regjeringen ville legge inn noen «gullegg» til Bremanger, (det hadde jo ikke kostet noen ting når jeg leser om pengesløseriet med kjøp av nye ubrukelige helikopter, nye jagerfly, regjeringsbygget osv.). Hadde ikke «gulleggene» virket hadde jeg i siste runde håpet på en tvangssammenslåing. Dette skjedde heller ikke. Grunnen til det er nok at i dag blir Norge styret av politikere som ikke har folkets tillit! Nei, det er faktisk blitt så galt at det er de partiene som har færrest stemmer ved stortingsvalget, og som store deler av stortingsperioden ligger under sperregrensen, som i dag faktisk styrer «AS Norge».

Kinn kommer til å fostre opp enda flere byråkrater, med enda høyere lønninger. Når nå virkeligheten kommer, at Kinn kommune bare blir Vågsøy og Flora,  er jeg skuffet over hva som kommer for dagen. Jeg trodde i min enfoldighet at man gjorde denne sammenslåingen for å spare penger. Altså minske antall byråkrater, for så å ha mer penger til å øke trivselsnivået for folk flest, spesielt for de svakeste i samfunnet vårt, barn, syke og ikke minst de gamle som trås alt har slitt ut kroppene sin for at vi skulle få det godt. Men nei, det jeg ser skremmer meg, for slik blir det ikke. Ved sammenslåing blir det bare enda flere byråkrater, som skal føs på i årene som kommer. Dette er en arbeidsgruppe som de fleste folk på gata styrer langt unna. Grunnen til det er at folk har erfart at de sitter på sitt kontor (eller aller helst på sitt hjemmekontor), og finner på nye lover og regler som kan stikke enda flere kjepper i hjulene for folk som vil noe. Disse «bremseklossene» vil det bli enda flere av i Kinn kommune! Aldri ringer de ut til folk og spør «hva kan jeg hjelpe deg med» det er jo det som er den egentlige jobben deres, hjelpe folk flest!

Kommunesammenslåingen kunne vært en gyllen sjanse til å få skiftet ut toppsjefene. Jeg ser også at etter sammenslåingen nærmest tvinger de nye lederne seg til høyere lønninger. Grunnen oppgis å være større ansvar. La meg ta et eksempel: rådmannen i Flora, han blir nå tilbudt en lønn på ca. 1,5 mill. kroner, (125.000,- pr. måned) + frynsegoder. Sannheten er at offentlig ansatte verken på storting eller i kommune har aldri hatt noe reelt ansvar. Går de på en «blemme», blir de enten tilbudt å skifte kontor, og ny tittel, men med samme lønn. Eller sluttpakke eller en klekkelig etterlønn. I mine og mange andres folks øyne eier ikke disse folkene engang skam, og fortjener derfor heller ingen respekt. Istedenfor å sette opp lønningene ved kommunesammenslåing, burde topplønningene vært satt ned, dette ville vært en ypperlig sjanse til å bli kvitt masse av dette «daublodet» som har sittet på taburettene altfor lenge. Alle og enhver vet at innsats og intelligens har ingenting med høye lønninger å gjøre! Jeg burde også kommet inn på ansettelse av nye toppsjefer i Kinn kommune. Plassen tillater ikke det, men vil bare nevne tilsettelsen av ny brannsjef, skammelig lesning. Hva skal man så med et rådyrt og flott rådhus? Med dagens teknologi er dette et hus svært få av kommunens befolkning er innom i løpet av livet. Etter min mening er sykehuset det perfekte rådhus for kommunen, det har enormt med plass, det er billig, og kanskje det viktigste av alt, det har en fasade som signaliserer kommunens sanne ansikt, nemlig armod og fattigdom!

– Etter min mening er sykehuset det perfekte rådhus for kommunen, det har enormt med plass, det er billig, og kanskje det viktigste av alt, det har en fasade som signaliserer kommunens sanne ansikt, nemlig armod og fattigdom! skriver Ole Stenbakk i dette innlegget. Foto: privat 

 

Dette vil bli et sant «signalbygg»!

Stopp bygging av kystveien Alle og enhver ser hvor fort utviklingen går innen transport sektoren, elsykler, elbiler, elbåter. Allerede om tre år har fylkeskommunen bestemt at nye hurtigbåter skal ha null utslipp mellom Florø-Kalvåg-Måløy. Altså det er en klar tendens til at transport skal vekk fra dyre, livsfarlige veier vei som hvert år krever masse menneskeliv, og over på hav. Meget fornuftig, men, det som helt sikkert kommer fort nå er utvikling av el-droner. Jeg har selv sittet i en slik i USA og har klokketro på denne  utviklingen. (Allerede nå er det firma som har søkt konsesjon om å ta dem i bruk i Norge). Om ikke lenge tas det i bruk verden over el-droner til taxier, uten førere. Deretter kommer eldronebusser. Tro meg, om ca. 20, maks 30 år, er disse i full bruk, og vil bli brukt som transportmiddel istedenfor biler på farlige og dyre veier.


Ol e Stenbakk har tro på eldroner som en viktig del av transportframtida. Foto: privat 

 

Fly er som kjent verdens tryggeste transportmiddel, og disse vil bli enda tryggere, da de på sikt vil bli førerløse, dermed forsvinner faren for menneskelig feil. Med dagens krangling mellom politikerne er heldigvis kystveien ikke engang finansiert om tjue, tretti år! (jevnfør fremdrift for Stad skipstunnel hvor utredningen startet i 1990). Med et slikt tempo vil ingen av de endeløse tunnelene og enorme bruene og store naturødeleggelser være påbegynt om 30 år.

Nei, få tungtransporten langs kysten fortest mulig over på havet. Bruk så alle veimilliardene på utvikling av ny teknologi. Bruk de enorme summene på utvikling av droner, droner er fremtiden! For å ta et håndfast eksempel vil de bruke ca. ti minutter mellom Florø-Kalvåg, og tilsvarende Kalvåg-Måløy. Da kan vi snakke om et felles bo og arbeids område! I tillegg er det  miljøvennlig, ingen investeringer i flyplasser eller veier, tilnærmet lydløse, letter og lander tilnærmet midt i alle sentra. Ingen naturinngrep, ingen avsalt, ingen brøyting, ingen salting, ingen rasfare, ingen kollisjoner osv. Folkens, det er dette som er fremtiden, og fremtiden kommer heldigvis langt fortere enn våre politikere evner å tenke!

Dette er fremtidens transportmiddel! Teknologien er her, det vil gå kort tid før vi ser slike i lufta i Norge.