Lesarinnlegg:

«Hurtigbåten – miljøversting?»

Dette innlegget er skrevet av Ottar J. Aare, Hurtigbåtforbundet HRF. Illustrasjonsfoto: Erling Wåge 

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Ottar J. Aare, Hurtigbåtforbundet HRF.

Hurtigbåten – miljøversting?

Stortinget vil bidra med 25 millioner til tiltak for utslippsreduksjoner fra hurtigbåter i Sogn og Fjordane. Dette kan være et viktig signal. Staten er villig til å støtte økonomiske tiltak for å redusere utslippene fra hurtigbåter, slik Staten har påvirket til at store deler av fergeflåten nå går over til elektrisk drift.

Hurtigbåter slipper ut store mengder CO2 - det er ingen tvil om det. Det koster mye energi å ferdes fort på sjøen. Men når journalister forenkler saker så går det ofte galt. Det er ikke riktig, slik det er blitt skrevet, at hurtigbåtene står for halvparten av alle klimautslipp fra Sogn og Fjordane. Hurtigbåtene og lokalrutebåter står for omtrent halvparten av klimautslippene fra kollektivtransporten som Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvaret for, altså ikke riksveifergene. Hurtigbåter utfører 18 ruter og har en passasjerkapasitet som tilsvarer ca. 30 busser. Båttransport lager lite lokal forurensing i utsatte sentrumsområder, og fordrer ikke nevneverdig infrastrukturutbygging. Det kreves ingen naturinngrep, ikke ny asfalt med jevne mellomrom og hurtigbåten sin vei er ferdig brøytet og saltet. Hurtigbåten er først og fremst et distriktspolitisk virkemiddel som sikrer bosetning i områder uten vei eller andre transporttilbud. Alt dette må en ta med når en sammenligner hurtigbåten med andre transportmidler, - også når det gjelder klimautslipp.

Og så er hurtigbåtbransjen regjerende verdensmester i miljøforbedringer. Året 2008, er FN sitt referanseår i forhold til målet om minst 50 % reduksjon av klimautslipp fra maritim sektor innen 2050. I perioden fra 2008 kan hurtigbåtnæringen vise til oppsiktsvekkende utslippsreduserende resultat, - men dette har i stor grad gått under radaren. Der hurtigbåter er blitt utskiftet kan en vise til fra 30 til 50 % utslippsreduksjoner. Kan noen annen i transportsektor vise til noe lignende? Det interessante er at dette har skjedd uten at drivstoffet er endret. Det er kun den teknologiske utviklingen i form av bedre skrogdesign, lettere byggematerialer, bedre motorer og bedre fremdriftssystemer som har gitt disse resultatene. Og dette er en prosess som går videre. Det er i dag mange forskningsprosjekter på bruk av foiler for å løfte skrog opp av sjøen, enda bedre propell- og vannjetsystemer og mer hensiktsmessig design. Også innenfor tid- og energibruk ved teminalanløp vil vi se store forbedringer fremover. Når produksjon og distribusjon av hydrogen om få år er klart og kan tas i bruk som drivstoff, vil hurtigbåten, av de årsakene som er nevnt over, være verdens reneste transportmiddel.