Lesarinnlegg:

«Svar om Holvik barnehage: Der er areal til oss begge. Her handler det om samarbeid og gode løsninger»

Dette leserinnlegget er skrevet av Holvik Bygdelag og Holvik Skulekorps. Arkivfoto 

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Holvik Bygdelag og Holvik Skulekorps.

Svar angåande Holvik barnehage

Vekst og trivsel gjelder vel for bygd og korps også? Bygda og korpset har ikke bedt om at dette skal skje.

Alle andre bygder har ved skolenedleggelse fått kjøpe bygget for 1 krone. Det var det ikke mulighet for Holvik å gjøre. Derfor ble denne avtalen inngått. Nettopp for at det skal være vekst og trivsel.

Et forsamlingshus for bygda og korpset er viktig for Holvik. Her er plass til oss begge om det er ønskelig med en løsning. Det er ikke bygda eller korpset som burde ha kommet med en alternativ løsning. Vi foreslo denne løsningen, men vi fikk grei beskjed av kommunen om å komme med forslaget selv. For de hadde ikke en god løsning.

Med den løsningen de hadde ville det ikke ha blitt en sammenhengende barnehage slik det er i alternativet som vi har kommet med. Styrerene har selv sagt at de ønsket å beholde gymsalen for å ha et større areal tilgjengelig. Politikerne ønsket en løsning innenfor eksisterende byggningsmasse. Begge deler har vi fått til i vårt alternativ.

Korpset og bygda ønsker en god barnehage med et godt arbeidsmiljø og trygge, gode lokaler for barna. Men der er nok en del flere ting som er nødvendig for at det skal bli en god barnehage. Bygda og korpset sitt alternativ er billigere enn kommunen sitt, og det gir bygda en mulighet til å feire 17. mai, og til at korpset kan ha basar og julemesse og fortsette øvingene, samtidig som barnehagen får det arealet de trenger.

Her har bygda og foreldre jobbet på dugnad i alle år på ei tomt kommunen i sin tid fikk gratis fordi det skulle være en skole og en møteplass for bygda. Da er det veldig trist at vi får slengt etter oss at det er vi som er den store stygge ulven her når det er kommunen som egentlig for lengst burde ha skjønt at å flytte en stor barnehage inn i en skole ikkje er gjort med 500.000 kroner.


En barnehage utløser helt andre krav enn en skole. Men der er areal til oss begge. Her handler det om samarbeid og gode løsninger. Om kommunen, styrerene og tillitsvalgte ønsker det, så får vi til dette. Men det virker dessverre ikke som om det er ønskelig med en løsning for oss begge. Vi håper at politikerene ser saken slik den er, for her blir bygda og korpset beskyldt for feilaktige ting. Vi håper politikerne fortsatt mener det er behov for vekst og trivsel for alle innbyggerene i kommunen.

Det er ikke ønskelig med innlegg og kommentarer frem og tilbake. Der har vært sagt at det ikke er ønskelig. Så vi synest det er kritikkverdig at det kommer et slikt innlegg dagen før formannskapsmøtet i Vågsøy.