Leserinnlegg:

«Ansettelser i Kinn kommune»

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge Hjelle. Arkivfoto: Marianne S. Rotihaug 

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge Hjelle:

Ansettelser i Kinn kommune

Delt administrasjonssenter skal visst være en av premissene for sammenslåing av Vågsøy kommune og Flora kommune til Kinn. Jeg mener også å huske at dette var noe som Rolf Domstein var svært opptatt av og som han var talsmann for. Hva som menes med delt administrasjon står for meg helt klart at da skal en dele den fremtidige administrative ledelse likt mellom de to steder, dersom noen annen form for deling er bestemt burde det ha kommet klart frem i en avtalt fordelingsnøkkel. Noen slik avtalt fordelingsnøkkel er ikke, så vidt meg bekjent, orient om til oss som skal være innbyggere i Kinn.

Nå er en i gang med tilsetting av personer i ledende stillinger i Kinn kommune, med fordeling mellom de to senterne Måløy og Florø. Så langt er det ansatt, i henhold til oppstilling som jeg har fått fra administrasjonen i Kinn kommune (oversendt den 06.05.19), rådmann, assisterende rådmann, fem kommunalsjefet, to stabsledere og åtte tjenesteledere. Ut i fra den tilsendte plan så skal både rådmann og assisterende rådmann, som begge er fra Florø ha sitt kontorsted både i Florø og Måløy. De skal slik jeg har forstått pendle mellom Flora og Måløy.

Hadde da ikke vært naturlig, når en skal ha delt administrasjonssenter, at for eksempel assisterende rådmann kom fra Måløy?

Ville ikke det forenklet det hele, i stedet for at en skal pendle fra og til kontorene i Måløy og Florø når en hadde kvalifisert søker bosatt i Måløy. Tone Holvik søkte på stillingen som assisterende rådmann i Kinn. Tone som i en årrekke har vært kommunaldirektør og ved flere perioder vikariert som rådmann i Vågsøy ble ikke ansatt i stillingen. En stilling hun har god erfaring i fra og som hun ville håndtert på en god måte. Hun klaget til Sivilombudsmannen fordi hun var kritisk til prosessen, hun undret seg over utlysningstekst, innkalling og gjennomføring av intervju, mangel på innhenting av referanser og mangel på spørsmål om dokumentasjon. Tone Holvik fikk ikke medhold i sin klage til Sivilombudsmannen.

Hun er ikke den eneste som er skeptisk til hvordan ansettelsene foregår med utlysningstekst, innkalling og gjennomføring av intervju, mangel på innhenting av referanser og mangel på spørsmål om dokumentasjon. En har sågar oppdaget at stilling som omhandler ansettelse i Kinn har blitt lagt ut på Flora sine hjemmesider, men ikke på Vågsøy sine hjemmesider samtidig.

Av de fem kommunalsjefene som er ansatt skal tre ha kontorsted i Måløy mens to skal ha i Florø, her kommer tre av disse fra Florø, mens to kommer fra administrasjonen i Måløy.

En av de som har kontorsted i Måløy bor i Flora, mens en av de som skal ha kontorsted i Flora bor på Bryggja. Virker dette komplisert? Det spesielle her er at de to kommunalsjefene som kommer fra admirasjonen i Måløy, blir boende i Stad kommune, per nå er det ingen kommunalsjefer med bopel i den delen av Vågsøy som skal inn i Kinn. Nå skal da ikke kommunegrenser være arbeidsgrenser, men allikevel.

På mitt spørsmål om hvem som skal dekke reisekostnadene til kontorstedene får jeg følgende svar fra administrasjonen i Kinn: «Det er de ansatte sitt problem som arbeidstakar å komme meg til min oppmøtestad. Så vil det vere slik i Kinn at vi som er leiarar må halde oss til avgjersla om delt kommunesenter. Dette innebere at en også vil ha arbeidsoppgåver i heile kommune, slik at det vil ikkje vere kvar dag en sitt på kontoret i Måløy. Andre leiarar vil også møte på sin oppmøtestad, mens korleis arbeidsdagen i praksis blir organisert vil være forskjellig, alt etter kva som er hensiktsmessig for kvart arbeidsområde».

Det skal bli spennende å følge med.

Så til tjenestelederne, hvor det i henhold til listen jeg har fått fra admirasjonen i Kinn er ansatt åtte stykker. Der seks skal ha sitt tilhold (kontorsted) i Florø og to i Måløy. Så langt i ansettelsesprosessen vitner dette om en delt administrasjon mellom de to stedene, med en sterk slagside mot Florø. Det er derfor betimelig å spørre hvorfor en slik skjev fordeling.

Det er ikke mangel på søkere fra Måløy til stillingene, men de når bare ikke opp i det ansettelse apparatet som er i Kinn. Det er eksempel på at en ansetter personer som ikke er kvalifisert til stillingen, fremfor personer med landets høyeste kompetanse på området. Når det så er flere rettsaker på gang mot Kinn fra personer som føler seg forbigått og i tillegg en person som har klaget saken inn til Sivilombudsmannen, da må en ha lov til å lure på hva som skjer eller hva som ikke skjer.

Jeg har selv jobbet i Vågsøy kommune i 44 år, men kan ikke huske at en i løpet av disse årene hadde en eneste rettsak mot kommunen av personer som følte seg forbigått i en ansettelsesprosess, ei heller kan jeg huske at vi hadde klage til Sivilombudsmannen vedrørende ansettelse i disse 44 årene, Det er derfor betimelig å spørre hva som skjer og hvilke kriterier som gjelder for ansettelser i Kinn, dette har jeg spurt ledelsen i Kinn om i en tidligere artikkel og med påfølgende epost, uten til nå å ha fått svar.

Er det fortsatt grunn til å tro på fremtiden med en delt kommune admirasjon, eller er det bare midlertidig at noen blir plasser i Måløy?

Nå må politikerne komme på banen og engasjere seg i de prosessene som går, det er fullstendig feil at politikere ikke har noe med ansettelsesprosessen å gjøre i en kommune.

Dette ble kraftig dokumentert i ett av hovedinnleggene på konferansen på Parken Kulturhus mandag den 13.mai, i næringslivskonferansen som fant sted i forbindelse med Kinn kommune. Slik kan vi ikke ha det!

For en tid siden kunne Fjordenes Tidende fortelle, i et rimelig stort oppslag, at vi her i Måløy har fått den store ære av å åpne all posten som kommer inn til Kinn kommune, dette må da vi se på som meget generøst at brevposten skal bli åpnet i Måløy, enn så lenge, da brevpost etter hvert går over i historien. Det er da ganske generøst at vi i Måløy ble betrodd oppgaven med, inn til videre, å åpne brevposten.