Leserinnlegg:

«Svar til Fredrik Egeberg»

Morten Hagen, Arlene Vågene, Vidar Grønnevik og Anett Berg i Kinn Høyre mener det er viktig å framsnakke Kinn. Arkivfoto 

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Arlene Vågene, Vidar Grønnevik, Anett Berg og Morten Hagen i Kinn Høyre:

Svar til Fredrik Egeberg

25. juni 2019 kom 3. kandidaten til Kinn Senterparti, Fredrik Egeberg med et leserinnlegg som hadde overskriften Klar melding ut!

I dette leserinnlegget kommer det tydelig fram at Senterpartiet har programfestet at de skal jobbe for reversering fra dag en av i kommunestyret til Kinn. Det er ikke måte på hvor ille det kommer til å gå for Kinn kommune, det svartmales med brede pensler. Vi føler behov for å minne om et par ting.


Leserinnlegg:

«Klar melding ut!»

 

For det første er Kinn en kommunesammenslåing som var frivillig, og som ble vedtatt av Stortinget (for øvrig imot Høyre sine stemmer). Dette kan ikke et kommunestyre gjøre noe med, men har et ansvar for å gjennomføre på best mulig måte. Det er etter kommunevalget to år til vi får et nytt Storting som eventuelt kanskje, muligens (men etter vår mening svært lite sannsynlig) er villig til å reversere vedtaket om Kinn kommune. La oss så minne om at det da er gått minst to år der en kommuneadministrasjon er blitt totalt forskjellig enn det den var før sammenslåingen, og at Senterpartiet skal reversere til noe som ikke lengre eksisterer. For oss er det viktig å arbeide for gode løsninger for alle i Kinn kommune, dette skal vi jobbe for fra dag en av i kommunestyret.

Senterpartiets budskap er et eneste stort paradoks. På den ene siden bøttes det på med svartmaling av Kinn. På den andre siden må vi beholde alle strukturer og tjenester akkurat som nå. Det er å gå baklengs inn i framtida av to grunner. For det første går det rimelig bra med landet. Veksten er høy og ledigheten er lav, og svært lav i kommuner som både Vågsøy og Flora. Hovedutfordringen i vår region er at antall yrkesaktive per pensjonist faller dramatisk i årene som kommer. Skal vi møte den utfordringen må Kinn bli mer attraktiv for folk og etableringer. Og da må vi i stedet for å male svart, snakke fram egen kommune og region. I stedet for å konservere gamle strukturer må vi endre oss. Alternativet er å gå baklengs inn i framtida.

Skal vi motvirke endringene som skjer er vi helt avhengige av at lokal- og regionalpolitikken spiller på lag og bidrar til å skape arbeidsplasser og bolyst lokalt. Dette er dessverre ikke forenelig med å fråtse i enkel retorikk og billige poenger av at alt var bedre før.

Vi håper alle bruker stemmeretten sin og stemmer på noen som ønsker og skal arbeide for mulighetene i Kinn!