Direkteruten Bergen - Selje må gå uten bytte av båt

Jan A. Lem 

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Jan A. Lem, Måløy.


Jeg har lest mange innspill om hurtigbåt-saken, ikke minst utdrag av skrivet fra Florø som utløste debatten.Her legges det avgjørende vekt på nødvendigheten av å ta i bruk ny energi på grunn av miljøhensyn.
Dette er nok et riktig prinsipp når tilbudet blir like godt. Det blir det ikke med båtbytte!
Utspillet fra Florø tar ikke hensyn til den hurtige utviklingen i teknologien. Om 5-6 år har vi sikkert nye og bedre batterier så vi slipper denne diskusjonen. Og skulle vi måtte vente enda noen år med dieseldrift, må vi kunne tåle det.
Ja, jeg så en kommentar om at noen havner da kanskje ikke ville ha anløp. Det blir nok hverken Måløy eller Selje.
Om det skulle gjelde Florø, vet jeg ikke. Da må de i så fall betjene båtene i sjøen, slik min far Audun Lem gjorde som betjent hos sin onkel Ulf Lem.

Ordførarane i Selje og Eid:

– Ikkje rør Nordfjordbåten!

– Vi er overraska og djupt skuffa over at Flora kommune foreslår å stoppe Nordfjordekspressen til Bergen i Flora, og dermed kutte dagens direkte hurtigbåttilbod mellom Nordfjord og den nye fylkeshovudstaden.


Han betjente Hurtigrutene uten kaianløp med åpen robåt i rundt 1906.
Prinsippet må være at ny teknologi tas i bruk når den er like god eller bedre enn den gamle.
Ruten Nordfjord—Bergen må alltid være uten båtbytte.