Du har ikke tenkt å stemme?

Meninger

Dette innlegget er av Fredrik Egeberg, Kinn SP 3. kandidat

Etter å ha stått på stand noen ganger opplever jeg at det er en del som sier at de ikke vil stemme. Det er jo ikke noen som bryr seg med hva velgerne mener likevel. Ikke gå i denne fella, Om du ikke stemmer gir du egentlig en stemme til dem som har latt være å høre på folket. De som mente at de viste mye bedre enn folket som hadde valgt dem inn, allerede før rapporter som viste at Kinn ikke var en god ide lå på bordet. Til tross for at både fylkesmann og kommunalminister Sanner sa nei. Den beste måten å protestere på er å stemme. Stemme på dem du fremdeles har troen på. Ved å stemme kan du bidra til å bytte ut dem som ikke hørte på folket, og få inn noen av oss som uansett ville hørt på folket. Vi ville hørt på folket uansett om folket ikke var enig med oss. For selv om vi er valgt inn for å styre kommunen vår føler vi ikke vi har mandat til å gi den bort!

Vi må uansett resultat i valget gjøre en solid innsats for å prøve å holde kommunen ute av ROBEK. Pengene er brukt opp av innvesteringsivrige AP, H og V. De bruker penger vi ikke har, og vi må derfor øke eiendomsskatten. Den er allerede vedtatt økt av disse partiene. Er det greit for dere velgere? Er det greit for dere som stemte Høyre at de har vedtatt økning i eiendomsskatten, til tross for at de jobber for lavere skatter? For SP er det ikke greit. Dette går direkte ut over de som har minst. De som ikke har bedt om verken fotballhall eller svømmeanlegg, men som likevel må være med på å betale disse store investeringene. I Flora har planavdelingen med mange ansatte kanskje vært bedre enn i Vågsøy. I Vågsøy har politikerne bedt om oppdaterte planer i flere år, men ingenting skjer. Er det slik man ønsker at innbyggere som vil bygge, eller bedrifter som vil bygge eller utvide skal møtes? Ja sånt blir det bolyst og etableringslyst av!!! AP, H og V har ikke fått noen utvikling der på 4!!! Fire år!!

Enkelt og greit: Vi vil jobbe mot høyere eiendomsskatt, vi vil egentlig redusere den. Vi vil at kommunene skal ha vetorett i forhold til vindmøller, og må bli hørt. Gi din stemme til Kinn SP og husk at dere kan gi de dere liker et ekstra kryss. Dere kan også, selv om dere stemmer på et annet parti, skrive navnet på en av våres representanter på stemmeseddelen med å skrive opp navnet til denne nederst på stemmeseddelen. Du kan slik gi en stemme til en som ikke står på deres liste.

Uansett, gå og stem!!! Å Ikke stemme er en stemme til dem som har styrt nå. De som ikke brydde seg om folket og bare kjørte på. Stem på oss som har vært helt klare hele tiden og sagt fra om at svære investeringer tar man når man har penger til det.  Blir ikke mer bolyst av høyere eiendomsskatter.

Stem Kinn Senterparti!