Lesarinnlegg:

«En tvilers tanker og valgets kvaler»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kjell-Gunnar Tennebø, kommunestyremedlem i Vågsøy kommune for partiet Høgre:

En tvilers tanker og valgets kvaler

Valgkampen så langt har vært sterkt preget av spørsmålet «ja eller nei til Kinn», både i leserinnlegg og i sosiale medier. Dette er, etter mitt syn, en avsporing om hva det kommende valget egentlig handler om.

Som noen kanskje vet, så var jeg en av de i Vågsøy Høyre sin kommunestyregruppe som ville følge resultatet av folkeavstemningen vedrørende Kinn. Resultatet ble som kjent noe annet enn hva min stemme gikk til. Uansett så er Kinn kommune en realitet 01.01.2020 om vi vil eller ikke, er for eller imot.

Hva gjør en da? Jo, en må forholde seg til realitetene. Kommunereformen er en ønsket strukturendring fra sentralt hold og dagens regjering mener at dette er viktig for å rigge kommunene for nye utfordringer og oppgaver nå og i fremtiden. Dette kan en også være enig eller uenig i, men vi må likevel forholde oss til realitetene. Kinn er vår nye kommune fra 1. nyttårsdag neste år og det store spørsmålet er da:

Hvem vil gjøre en best mulig jobb for alle innbyggerne i Kinn kommune.

  1. Vil det være arkitektene bak den nye kommunen, som har ideer og visjoner om hvordan Kinn skal fungere og som har sterk tro på prosjektet?
  2. Eller kan det være de som primært ønsker å reversere kommunesammenslåingen?

I hovedsak er det Ap, V og H jeg her definerer som partier som vil jobbe for en best mulig kommune. Ordførerkandidatene Ola Teigen (Ap), Jakob Nødseth (V) og Morten A. Hagen (H) er alle tre absolutt kompetente personer til ordfører-jobben. Alle har solid politisk erfaring og samtidig gode kontakter inn mot sentrale beslutningstakere både i regjering og departementene.

Det arbeidet som er lagt ned i forkant av sammenslåingen fra de ansatte i Vågsøy og Flora kommune er betydelig og vil gi resultater når Kinn er et faktum.

La nå de nevnte tre partiene få en sjanse til å vise oss at dette er rette veien å gå. De har også et ansvar for å realisere de intensjonene og lovnadene som er gitt.

Det viktigste er at folk bruker stemmeretten sin og dermed er med å påvirke kommunens fremtid. Som i alle andre veiskiller i livet så har vi et valg. Vi kan velge å se positivt på situasjonen vi nå har kommet i og se framover, eller vi kan være negative til det som skjer. Det handler ikke bare om politikernes arbeid framover og den tilliten vi viser dem ved et valg. Det handler også om hvordan vi som privatpersoner velger å forholde oss til det vi har i vente. Om å ha et åpent sinn og la folk få en sjanse. Om å tilpasse oss på best mulig måte med de forutsetningene som ligger til grunn.

I disse dager er det mange skolebarn som skal starte en ny hverdag. De er spente og redde for det ukjente. Som voksne prøver vi å lære dem at de må være positive, inkluderende, være åpne for nye bekjentskap og la skolen og lærerne få en sjanse selv om det føles utrygt og litt skummelt. Kanskje skal vi voksne ta lærdom av egne ord og prøve det samme inn mot en ny hverdag i en storkommune.

Godt valg.