Leserinnlegg:

«Helt til slutt, og like før valget»

Dette innlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, Raudeberg. Arkivfoto 

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, Raudeberg.

Helt til slutt, og like før valget

Min mening er at Kinn er en bastard.

Jeg har vært en ivrig forkjemper i «Nei til Kinn,» rett og slett fordi jeg er helt overbevist om at det ikke vil bli bra for Vågsøy.

Jeg har tilegnet meg kunnskap om kommunereformen generelt, og om Kinn spesielt. Det er mye som skurrer. 

I den spede begynnelse av kommunereformen satt jeg i min egen stue og funderte på om kommunen vår skulle hete Stad eller Stadt, det var det diskusjonen gikk på. Dette er ikke lenge siden, det er faktisk så kort tid siden at det som har skjedd i ettertid,  er overveldende.

Kinn ble vedtatt i et kommunestyremøte som det enda går «gjetord» om. Agenda på møte var noen utsettingsforslag, men de slo hverandre ihjel, og plutselig satt man med en stemmegiving som sa ja til Kinn. Derfra gikk ting rasende fort, må nesten skryte av lobbyistene for effektiviteten de utviste her. 

Jeg legger til at jeg som innbygger savner at motstanden mot Kinn ikke samlet seg umiddelbart etter dette famøse kommunestyremøte, men først ble etablert når det gikk opp for folk hva som var i ferd med å skje.

Det er et faktum at hastverk er lastverk, det ser vi på mange felt i dag, altfor mange.

Skal vi som innbyggere bare godta Kinn, når det vitterlig er langt over 60 % som er imot? Hva kan vi gjøre ?

Vel, det er valg 09. september, og jeg gjentar gjerne slagordet fra NRK: det er veldig beskrivende og konkluderer med at «de som stemmer, bestemmer.»

Det er viktig å bruke stemmeretten sin, veldig viktig. Det er ved valg vi kan fortelle våre folkevalgte hva vi mener om jobben de gjør, og sende de i den retning vi ønsker de skal gå.

Mange av våre folkevalgte er klare på hva de mener om Kinn. Husk at dette primært er et personvalg, stem på de du mener kan gjøre en best mulig jobb. 

Ønsker du, som jeg, at Kinn skal reverseres, så er det viktig at du stemmer på personer som har sagt at de vil jobbe for dette. Jeg mener det er sekundært om vi skal stå alene eller bli en del av Stad, det får bli neste veivalg. Jeg vet i hvert fall at om denne reformen hadde vært styrt fra Stortinget hadde vi endt opp der vi hører hjemme, ikke der hvor vi nå havner. 

Det er smått utrolig at en sleivete kommentar fra en rådmann kan føre til slike konsekvenser som vi sitter med i dag. Klønete håndtert, det eneste rette ville vært å legge seg flat og unnskylde. Det burde vært gjort av rådmannen selv, men også sentrale politikere burde kommet på banen og lagt denne ballen død overfor Selje på et tidlig tidspunkt, da det faktisk skjedde. 

Litt slik som Erna ofte må gjøre etter at rikspolitikerene sier eller gjør noe dumt. 

Det ble ikke gjort, og resten er historie.

Mange politikere har harselert om «Nei til Kinn». De mener vi bare sprer «eder og galle» og at alt vi mener er negativt ladet. De henviser til negativitet i media og på Facebook. Jeg tror de fleste nå er mer eller mindre oppgitt av hva som blir presentert fra Kinn-gjengen, det være seg båtruter, opptelling av valgresultater eller annet.

Fakta er at det skjer mye positivt i Vågsøy, på mange fronter. At folk er negative til Kinn er ingen overraskelse, det er dokumentert gjennom både telefonundersøkelser og folkeavstemning. At folk reagerer på at demokratiet blir rokket ved, bør ikke være overraskende for noen.

At det rokkes ved, derimot, bør være et kraftig signal til de som faktisk lar det skje.

Det er også fakta at det arrangementet som har samlet flest deltagere i Kinn-saken, er fakkeltoget som ble arrangert i forbindelse med om vi skulle få folkeavstemning. I et skikkelig uvær var det ca. 300 personer som deltok. Ikke noe annet arrangement har vært i nærheten, meg bekjent.

Til slutt, people of Florø, can you hear me?

Etter vedtaket om fotballhall og nytt rådhus, er det betimelig å tro at det vil komme mange kutt i tjenester, samt at de blir dyrere. Paradoksalt nok blir det bli enda dyrere for folk i Florø da dere må være med på å betale også for det som er vedtatt i Vågsøy. Jeg fikk med meg at leder for Frp i Florø nå har innsett galskapen vi er på vei inn i, og han har tross alt mye info som allmuen ikke har. Bruk stemmen deres, Florø vil få et mye bedre liv uten Vågsøy med på slepet.

Det har vært skrevet mangt, og langt, fra de som vil fremsnakke Kinn. De vektlegger saker som ikke trenger å innebære kommunesammenslåing.

Båtruter og annet kystsamarbeid kan etableres gjennom nettopp det, samarbeid.

Kandidater som skriver at de ikke er så opptatt av økonomi, men heller store visjoner, bør holdes borte fra ordførervervet. 

Jeg har vært en ivrig forkjemper mot denne sammenslåingen. I ettertid er jeg glad for at jeg engasjerte meg og stod opp mot det som av mange oppleves som et overgrep.

Nå er det fremtiden det handler om. Vær med å påvirke den, stem!