«Helge Hjelle og Måløyraid-senteret - fleip eller fakta?»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Roar Weltzien og det blir fra innleggsforfatteren vist til Helge Hjelles leserinnlegg i Fjordenes Tidende vedrørende Måløyraid-senteret:

Helge Hjelle og Måløyraid-senteret - fleip eller fakta?

Hjelle skal ha honnør og skryt for sitt pågangsmot og engasjement som pådriver for å få etablert Måløyraid-senteret. Hjelle fortjener imidlertid ikke like mye skryt for sine febrilske forsøk på ansvarsfraskrivelse etter at Stiftelsestilsynet besluttet å avsette Måløyraid-senterets styre, inkludert styreleder Hjelle, grunnet manglende kontroll og styring av senterets økonomi, samt iverksetting av store investeringer uten tilstrekkelig finansiering.

I et tidligere leserinnlegg i Fjordene Tidende innrømmet Hjelle at: «Vi er fullstendig klar over at vi har brukt meir pengar enn vi hadde, men vi har jobba intenst i snart eit år for å søke om midlar. Dette har vi ikkje klart.»

Å ha «brukt meir pengar enn vi hadde»er oppskriften på uansvarlig økonomistyring. Å drive for kreditorenes regning er i tillegg straffbart. Ethvert ansvarlig styre bruker derfor kun de pengene styret har fått tildelt, ikke penger styret fantaserer om å få.

I sitt siste leserinnlegg kjører Hjelle et angrep mot «alle andre» enn Stiftelsestilsynet som har uttalt seg eller opptrådt negativt i relasjon til senterets pengebruk i perioden da Hjelle var styreleder. Og her «tas mannen og ikke ballen», i et leserinnlegg hvor det savnes troverdig faktagrunnlag for flertallet av de påstander som fremsettes fra Hjelles side.

Først tar Hjelle for seg Edvard Iversen. Iversen har nemlig, (på lik linje med Stiftelsestilsynet), uttalt at Måløyraid-senteret har «vanstyrt» kommunale midler. Og siden Iversen i tillegg har vært tilhenger av nye Kinn kommune, anser Hjelle seg berettiget til å hevde at Iversen er medansvarlig for at Kinn kommune får et årlig tilskuddstap på 12 mill. kroner. I tillegg avkreves Iversen forklaring på hvorfor man bruker penger som «fulle sjøfolk» i forbindelse med kommunesammenslåingen. Jeg antar at det er Kinn kommunes bevilgning på 3,3 millioner, for å redde Måløyraid-senteret fra konkurs, Hjelle her har i tankene? For «fulle sjøfolk» bruker som kjent ikke mer penger enn de har.»

Tidligere rådmann Leite har pliktmessig anmeldt Måløyraid-senterets styre til Stiftelsestilsynet pga manglende økonomistyring. Dermed anser Hjelle seg berettiget til å anklage Leite for å være ansvarlig for budsjettoverskridelser pålydende 7 millioner kr i tilknytning til ombyggingen av Holvik skole. Jeg er ikke spesielt imponert over det saklighetsnivået Hjelle her legger til grunn.

Ordfører Maurstad ønsket forståelig nok ikke å diskutere senterets økonomiske status med Hjelle, etter at senterets styre var anmeldt til Stiftelsestilsynet. Som «takk» for dette anklager Hjelle Maurstad for at hun urettmessig - uten politisk behandling og uten noe mandat, har oppnevnt nytt styre for Måløyraid-senteret. Dette er en direkte uriktig påstand fra Hjelles side, siden det er Stiftelsestilsynet, og ikke ordfører Maurstad, som oppnevnte nye styremedlemmer til Måløyraid-senteret.

Hjelle mener også at ordfører Maurstad har mye å lære av ordfører Alfred Bjørlos smidige behandling da «Sagastad» manglet ca. 7 millioner kroner for fullfinansiering. Måløyraid-senterets skjebne dreier seg først og fremst om senterets eksistens og fremtidige økonomisk drift, og dette har naturligvis ikke noe med fullfinansieringen av «Sagastad» å gjøre.

Vågsøy kommune er iflg. Hjelle ansvarlig for at senteret overtok en «rønne» (Heradsheim) som var full av feil og mangler. Dette er påstander som fremsettes til tross for at det var senteret selv som ønsket å disponere Heradsheim, og i tillegg fikk disponere bygget gratis. Som tidligere kommunal bygningssjef og brannmester, burde vel Hjelle ha de nødvendige faglige forutsetninger til å vurdere og avklare Heradsheims elendige tilstand, før bygget ble overtatt av senteret? Er det ikke litt i seneste laget å fremføre disse klagene nå?

Stiftelsestilsynet får også sitt pass påskrevet av Hjelle. Hjelle har tidligere gått til angrep på tilsynets beslutning om å sparke styret, og i sitt siste leserinnlegg hevder Hjelle at tilsynet: «brukte kun noen timer på å behandle vårt tilsvar», så «hvilken seriøs behandling har vårt tilsvar fått?».

At Klagenemnda avviste Hjelles klage over styreavskjedigelsen, med samme begrunnelse som Stiftelsestilsynet hadde brukt, kommenterer Hjelle på følgende vis:

«Eg hadde ikkje venta noko anna. Her har klagenemnda verna om sin eigen statlege etat, og dei har ikkje lytta til oss og innspela og forklaringane vi har komme med. Nei dette var ikkje uventa

Hjelle har lang erfaring som kommunal etatsleder og han vet derfor det meste om hvordan statlige organer «verna om sin eigen statlege etat». Derfor bør vi selvsagt legge til grunn at det er Hjelles, og ikke Stiftelsestilsynets eller Klagenemndas fremstilling av sannheten som er riktig.

Og - for ikke å glemme noen - kritiserer Hjelle for sikkerhets skyld også senterets nye styre, for å ha brukt 25.000 kroner til utskifting av senterets dørlåser, «istedenfor å bruke disse pengene til nedbetaling av gjeld». Med Stiftelsestilsynets konklusjon om hvem som var ansvarlig for senterets økonomiske vannskjøtsel friskt i minne, er det vel bare rett og rimelig at ex-styreleder Hjelle er den som stiller seg først i køen for å kritisere det nye styrets økonomiske disposisjoner.

Hjelles saksfremstillinger fremstår for øvrig som en usammenhengende og forvirrende blanding av lite troverdige konspirasjonsteorier og anklager, iblandet en solid dose med ansvarsfraskrivelser for de handlinger han selv er ansvarlig for. Hovedhensikten med leserinnlegget synes å være å fordele ansvaret for Måløyraid-senterets mangelfulle økonomistyring på alle andre enn Hjelle selv. I denne renvaskingsprosessen dokumenterer han både et lavt saklighetsnivå og en slett forståelse av sin egen rolle som Måløyraid-senterets tidligere styreleder.

Hjelle avslutter sitt leserinnlegg med å hevde at Måløyraid-senteret kunne ha blitt reddet også hvis det opprinnelige «sittende og entusiastiske styret» fortsatt hadde blitt sittende. Som kjent var det ikke styrets manglende entusiasme som forårsaket avskjeden, men styrets økonomiske vanskjøtsel av senterets midler. Det er derfor mer enn betimelig at Helge Hjelle nå slutter med å anklage alle andre for de feilene han selv har begått og selv er ansvarlig for, og at han i fremtidige leserinnlegg forholder seg mer til faktabasert informasjon og mindre til en virkelighetsoppfatning som ikke deles av andre enn ham selv.

  • Helge Hjelle, som er omtalt i dette innlegget, har fått lese det før det blei publisert. Hjelle sin kommentar er: «Stakkars Roar Weltzien. Han er ein utflytta måløyværing som ikkje gjer anna enn å komme med negative ytringar.»
    Redaksjonen