– Dette er ei spennande satsing

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 14. januar.  Foto: Fjordenes Tidende

Det er mange fordelar med å flytte produksjon av laks frå sjø til land.

Erling Wåge, redaktør
Meninger

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 14. januar.