«Gamlebygget på Skram – bevar historien»

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult, Måløy.  Foto: arkiv

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult, Måløy.

I debatten om å utvikle av Skram skole til en funksjonell sentrumsskole finns det minst tre alternativer. Det innebærer bl.a. rivning, helt eller delvis. Et vesentlig perspektiv i saka mangler helt: den historiske.

La det være sagt først: Skram skole trenger en kraftig oppgradering, og det snarest råd. FAU støtter jeg fullt ut.
Men så: Den gamle hovedbygningen ved Skram skole er i år 100 år. Det kan se ut som om jubileet vil bli feiret med rivning. En trist ende på en storsatsing av våre forfedre i den spede begynnelsen av Måløy by. Kloke som de var, bygget de ikke for nuet, men for framtida. Dette bygget vitner om stor framtidstro og tro på at det lønner seg å investere i framtida, selv når det er knappe ressurser.

Bygget er et historisk symbol på vår fortid og hva som trengtes for å komme dit vi er i dag: nemlig, hardt arbeid og solide kunnskaper.
Historisk sett har politikerne i Vågsøy hatt lite til overs for å ta vare på fortida. Det være seg bygg eller bruk. F.eks. hvor er den verna kraftstasjonen (Drage) i dag? Fiskerimuseet i Måløy er også en trist historie. La oss denne gang, når vi fremdeles har sjansen, tørre å bevare Skram som et kulturminne, til heder for dem som rydda veien til vår velferd.

Selvsagt trenger vi en ny, sikker og funksjonell skole for elever og lærere. Den nye skolen må også inkludere gamlebygget.
Jeg er overbevist om at dyktige ingeniører, spesialister på bygg og brann, og arkitekter, fint kan greie den jobben. For disse vil det sikkert også være mulig å få til et stort nok nybygg på de arealer som ligger rundt skolen. Både nord og sør for dagens skole det muligheter som bør vurderes, inkludert bruken av SFO-bygget. Det må være mulig å få til et sambruk mellom skoledrift og SFO. Det gjøres i andre byer.

Uansett hvilket alternativ kommunen velger, vil det koste penger, mye penger. I det perspektivet vil rehabilitering av gamlebygget bety mindre, men som kulturminne vil det kunne bety mye for framtidige generasjoner. Bevar Skram skole og la den bli et vitnesbyrd om hvor viktig kunnskap er for utviklinga av et samfunn, og hvor viktig det er å ha store mål og sterk framtidstro.

Min utfordring går nå til politikere som forhåpentligvis forstår viktigheten av å ta vare på vår historie.