«Burde ikke folket, de som skal betale regningen i Kinn kommune, omgående få greie på hva fakturaen på rådhuset lyder på?» 

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.  Foto: Privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

For ganske nøyaktig seks måneder siden presenterte iVest Consult planene for nytt rådhus i Bankhola i Florø.

Alle og enhver visste at byggherren Kinn kommune hadde satt et maks øvre tak på kostnadene for nytt rådhus til 155 milloner kroner.

iVest Consult fortalte med store ord i begynnelsen av april i år hva de hadde vektlagt i sitt prosjekt, som var:

«Gammal byhistorie med snarvegar til sjøen, Kinnaklova og forma til kystmuseet, i tillegg til brua som skilde innibynarar frå utibynarar er alle idear som er formalisert i konseptskissa som iVest Consult presenterte for formannskapet».

Ordfører Ola Teigen vektla hvor transparent bygget var og ikke minst det flotte nye torget. Nok om det, smaken er som baken, todelt. Det som imidlertid alle var enige om var at kostnadsramma på 155 millioner var viktig, og måtte ikke fravikes!

Mange med meg spurte den gangen og mange ganger senere om kostnadsrammen fortsatt holdt for dette cirka 5.000 kvadratmeter store bygget, men ingen fikk svar!

Først i begynnelsen av denne uka ble prisen på det nye «luftslottet» offentliggjort, nemlig cirka 300 millioner kroner. Ja, selv etter at bygget er kraftig redusert i størrelse er kalkylen fortsatt på 216 millioner! Sp-politiker Nils Myklebust fra Måløy presiserte i et avisinnlegg at 155 milloner skulle være inkludert alle kostnader, så som tomtekostnader og oppkjøp av flere hus som måtte rives. Så vidt meg bekjent fikk Myklebust aldri svar på dette. Jeg spør derfor igjen, er alle disse titalls millionene inkludert i dagens kalkyle?

Som gammel byggmester husker jeg at jeg ikke sjeldent fikk kunder på mitt kontor som hadde store drømmer vedrørende husbygging.

Det første jeg spurte om var selvfølgelig maksimal kostnadsramme for prosjektet. Ethvert byggfirma vil umiddelbart vurdere om pengene kunden har tenkt til huset er realistisk i forhold til ønsker og drømmer. Er de ikke det, vil ethvert seriøst byggfirma umiddelbart si fra at vi kan dessverre ikke tilfredsstille dine ønsker innenfor rammen du har satt. De vil så avvente et svar på om kunden enten vil redusere sine krav eller øke summen. Setter imidlertid byggefirmaet i gang og tegne og presenterer et forslag hinsides kundens krav/ønsker, og deretter et halvt år senere forteller at huset vil koste det doble av det han hadde satt som et øvre tak, vil du da, kjære leser, betale prisen for disse arbeidene? Selvfølgelig ikke, ingen i hele verden vil eller skal betale for en slik useriøs handling som ligger så fjernt fra utgangspunktet som var satt av kunden!

Spørsmålet er derfor, krever iVestConsult betaling for skissene og arbeidene som de til dags dato har utarbeidet? Dersom de gjør det, burde ikke folket, de som skal betale regningen i Kinn kommune, omgående få greie på hva fakturaen lyder på?

Neste spørsmål: har ledelsen i Kinn kommune tenkt å betale noe for dette som overhodet ikke kan brukes senere? Et siste spørsmål som naturligvis dukker opp etter denne kjempefadesen fra iVestConsult er: har ledelsen og politikerne i Kinn kommune fortsatt tillit til at iVestConsult skal fortsette arbeidene med nytt rådhus i Florø sentrum?