«Er det ikke snart på tide å slukke lyset og gå hver til sitt?»

Dette leserinnlegget er skrevet av Gunnar Nore fra Måløy.   Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Gunnar Nore, Måløy.

Skrekkens eksempel på en sammenslått kommune

Når Terje Heggheim sier at det er mulig at Skram skole muligens blir utsatt, så betyr det i klartekst følgende:

Barn fra vestre krets og Måløy må gå på skole i brakkene på Tennebø mest sannsynlig i mange år fremover, muligens "for ever"

Tenk dere barn fra 5-6 år skal ta buss hver dag i all slags vær. Tenk dere at brua er stengt på Måløy-sida og de må vente, ofte vente lenge.

Tenk dere når skoletida er ferdig for dagen, og disse små barna må vente lenge fordi brua er stengt på den andre sida. Hvor skal de vente? Det er ingen foreldre som er der. Skal de sitte sultne, triste og gråtende i en buss?

Som alle vet skjer det ofte at brua er stengt, spesielt på høst og vinter.

Tenk dere da at administrasjonen har valgt flott rådhus med de beste fasiliteter fremfor en ny/rehabilitert Skram skole.

Voksne som sitter trygt, godt og varmt.

Verdig: Nei. Skammelig: Ja.

Dagens kommunestyremøte er et eksempel på en flertallskoalisjon som har et ego og en grådighet uten sidestykke i en kommune.

Denne kommunen - "et kraftsenter på kysten" - er tvertimot en kommune som ligner mer på det stikk motsatte. Et makkverk av en kommune.

Ei kommune som aldri klarer noe som helst, bortsett fra å skape kaos, bråk i all fremtid .

Har ikke tidligere ordfører i Vågsøy og Ap og tidligere leder i Venstre i Vågsøy samt nåværende koalisjon i Kinn og rådets mann (bruker ikke tittel) skapt nok vrede blant folket i Vågsøy og Flora.. Hvor er klokskapen, hvor er verdigheten, hvor er sunn fornuft

Eier dere ikke skam i livet?

Er det ikke snart på tide å slukke lyset og gå hver til sitt?