«Når skal SFE ta til fornuft?»

Dette leserinnlegget er skrevet av Jon Frogner, leder i Stad Venstre.  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jon Frogner, leder i Stad Venstre.

Konserndirektør kommunikasjon Jannicke Lindvik stiller et godt spørsmål i sitt leserinnlegg: Kva ordskifte tjener vindkraftdebatten?Lindvik hilser debatten om vindkraft velkommen, og fastslår at alle har rett til en mening om vindkraft. Hun oppfordrer til saklighet og etterrettelighet i debatten. Dette er viktig, syns jeg. Lindvik spør om vindkraftmotstandere virkelig ønsker at debatten skal preges av usanne og feilaktige påstander. Det enkle svaret er nok: “Nei, selvfølgelig ikke”. De fleste skjønner det, uansett hva man mener om vindkraft generelt. Å bli tatt i fusk og feil undergraver bare ens egen troverdighet.

Så i stedet for å fokusere på hva folk skal ha sagt om SFE, som muligens er usant, ville jeg ha vært mer bekymret for det selskapet er ansvarlig for, som er sant. Det er en grunn til at mange er sinte og fortvilet nå.Kritikkverdig saksbehandling:

Derfor vil jeg spørre Lindvik tilbake: Ønsker virkelig SFE at store samfunnsmessige beslutninger skal fattes på et kunnskapsgrunnlag med vesentlige feil og mangler? At dere erstattet to rapporter av høy faglig kvalitet med en av lav kvalitet, for å få gjennom konsesjonen til Okla vindkraftverk på Stadlandet, er sterkt kritikkverdig av både SFE og NVE.

Dette er ikke mine ord. Dette er miljømyndigheten hos Fylkesmannen sin faglige vurdering av konsesjonen, som SFE og gamle Selje kommune var pådrivere for. Den tilegnede konsesjonen gir riktignok retten til å bygge lovlig, etter vedtak fattet på tvilsomt grunnlag. Men er det smart å benytte seg av denne retten nå? Den som ser nærmere etter, vil forstå hvorfor det blir bråk.

Trosset alle advarsler:

Om det var sant som konserndirektøren hevder, at SFE faktisk har respekt for alle som ikke ønsker utbygging av vindkraft i norsk natur, ville det offentlig eide selskapet ha lyttet til de entydige, sterkt negative, faglige høringsuttalelsene i konsesjonssøknaden. Ytre Nordfjord Turlag (DNT), Naturvernforbundet, Fylkesmannen og Riksantikvaren med flere, gjorde SFE, politikere og myndigheter oppmerksom på det høye konfliktnivået med natur og andre samfunnsinteresser.

Men nylig har Falck Renewables, som SFE solgte mesteparten av prosjektet til i 2017, startet med naturinngrepene, på tross av alle advarsler. At selskapene tør å starte anleggsarbeidet og drive forretning på et så tynt grunnlag, i strid med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser!Høy risiko:

Var Falck Renewables klar over at de kjøpte seg inn i Norges verste vindkraftkonsesjon (Miljødirektoratets rangering, 2015)? Etter hvert som arbeidet med tilkomstveien eventuelt skrider frem, skal vi andre stå på sidelinjen og følge nøye med på hva dere holder på med. Vil verden forstå logikken i at Norge tillater å sette verdien av urørt og verneverdig natur til null, for å sette opp fem vindturbiner i et av landets mest unike landskap?

I 2020 fremstår det ufattelig umusikalsk å gjennomføre Okla vindkraftverk, fra en helt annen tid. Kritisk tap av naturmangfold er endelig på dagsorden. Vindkraft på land i Norge ser ikke akkurat ut til å stå særlig høyt i kurs fremover, verken politisk eller finansielt. Det er på grunn av konsesjoner, prosesser og prosjekter som Okla.

Hadde dette vært min feil, ville jeg gjort alt jeg kunne for å rette det opp igjen, selv om det hadde vært smertefullt. Først da hadde jeg kanskje fortjent respekt igjen, og kunne vinne tilbake tillit også.

Personlig tror jeg vindkraftdebatten tjener på et tøft, faktabasert ordskifte. SFE og Falck Renewables, er dere virkelig klare for det? Her er det mye å ta tak i.