«Dei fortener meir enn berre klapping og fine ord»

  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Raudt Kinn:

Støtte til streikande bussjåførar

Raudt Kinn gjev full støtte til bussjåførane i den kampen dei no kjempar for anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Trass i at dei er blitt lova å komme opp på nivå med industriarbeidarlønna, har det motsette skjedd. Dei tre siste åra har skilnaden auka med over 16 000 kr.

Når direktørar og toppleiarar skal forsvare dei stadig stigande millionlønene sine er det ofte det store ansvaret dei har som vert drege fram. Men kva med ansvaret som ligg å køyre barna våre til skule og barnehage på utsette Vestlandsvegar?

Bussjåførane er blant dei som har teke tunge tak i koronatida med å halde hjula i gang og vere sterkt utsett for mulig smitte. Dei fortener meir enn berre klapping og fine ord.