«Ja, helt ærlig. Rødt vil ha dyrere vann i Kinn»

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, Kinn Ap.  Foto: Svanhild Breidalen

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, Kinn Ap.

Ja, helt ærlig, Rødt vil ha dyrere vann i Kinn

Rødt har som tidligere nevnt pressa gjennom et vedtak i formannskapet som blant annet går ut på at man skal straffe økonomisk de som ikke har vannmåler, slik at de blir tvunget til å installere vannmåler.Men det vil ikke bli dyrere hevder rødt, grunna at VA er finansiert via selvkostprinsippet, og beskylder meg i tillegg for å drive med løgn.

Teknisk sjef i Kinn Kommune skriv følgende i saksutgreiinga:

«Ekstra administrasjonskostnader, og auka stilling, må påreknast dersom svært mange fleire ønskjer å installere vassmåler. I tillegg er det store totale kostnadar med innkjøp av vassmålarar».Disse økte utgiftene må etter selvkostprinsippet dekkes inn av abonnentene, og da blir vannet dyrere.

Kinn Arbeiderparti kommer derfor til å stemme mot Rødt sitt framlegg.
Mener vannmålere i private hjem er en dårlig idé: – Kommunen har ikke knapphet på vann. Dette blir bare dyrt og usosialt

Doris Christensen og Kim Gunnar Jensen i Kinn Ap reagerer på signalene fra formannskapet om at det bør installeres vannmålere i private husholdninger for å stimulere til redusert vannforbruk.