«En utvidet løype vil gi flere mulighet til å komme seg ut i naturen og bruke den»

Dette leserinnlegget er skrevet av Leif Breidalen, tidligere rektor ved Skavøypoll skule.  Foto: Eirik Endal

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Leif Breidalen, tidligere rektor ved Skavøypoll skule.

Når lokalbefolkninga så sterkt ønsker at løypa skal bli utvidet, Jørgen Blålid og så mange andre har lagt ned så mye arbeid, og resultatet har blitt så fint, så er det rett og slett feil av Fylkesmannen å gå imot utvidelse.

En slik løype ødelegger ikke naturen, den gjør tvert imot naturen mer tilgjengelig for flere grupper i samfunnet. En utvidet løype vil gi flere mulighet til å komme seg ut i naturen og bruke den.

I et folkehelseperspektiv vil det derfor bare være positivt å få bygget løypa ferdig. Både skoler og barnehager har brukt dette området i alle år, og vil bruke det enda mer etter hvert som det blir mer tilgjengelig.

Vi har alltid passet på å verne om stedet når vi har brukt det. Det gjør en nå også, og det er noe en selvfølgelig vil forsette med. Alle som bruker naturen har et ansvar om å passe på den.

Med utvidet løype vil det bli et enda bedre område for alle, og løypa vil bli et pluss og et trekkplaster for lokalsamfunnet.

Løypa er godt brukt allerede, og den vil nok bli enda mer brukt dersom en får fullføre den.