«Ein må vurdere andre metodar enn skyting med skarpe skot i tettbygd strøk for å fjerne hjorten»

Dette lesarinnlegget er skrive av Kai Nave i Nordfjordhjort. På bildet står han sammen med Isabel Sivertsen.  Foto: Fjordenes Tidende

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kai Nave, Nordfjordhjort.

Med omsyn til reportasjane i Fjordenes Tidende om hjorteplager i øvre del av Måløy, for å få dei fjerna så må ein vurdere andre metodar enn skyting med skarpe skot i tettbygd strøk.


Vil ta ut hjortane som ramponerer hagar trass klagen frå dyrevernsorganisasjon

Kinn kommune finn ikkje grunn til å gjere om på vedtaket om løyve til å ta ut hjort i øvre delar av Måløy, heller ikkje for å gi klagen oppsetjande verknad, er kommunedirektør Terje Heggheim si innstilling til klagenemnda før møtet torsdag.


I Florø for nokre år sidan vart dei såkalla byhjortane bedøvde ved hjelp av veterinær og etterpå frakta ut til hjortesenteret på Svanøy. Både vi, og sikkert andre hjortefarmar i fylket kan ta imot hjortane, og la dei inngå i avlsbestanden. Dermed kan dei få leve vidare.


Mener kommunen har gjort feil når de tillater skyting av hjort i nabolaget

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter klager på tillatelsen til uttak av hjort i øvre Måløy. Organisasjonen mener blant annet kommunens vedtak er gjort på feil grunnlag.Gir fellingsløyve i øvre del av byen for å få bukt med hjorteproblemet

Kinn kommune gir løyve til at det kan fellast inntil fire hjort, koller og kalvar i øvre delar av Måløy og tilgrensande utmarksområde.Har bede kommunen om hjelp

Huseigarar fortvilar: får ikkje ha hagane sine i fred for hjort

– Dei er altetande, vi får ikkje ha nokon ting i fred i hagen vår lengre, seier Toril Osmundsvaag. Ho er fortvila.