«Hareide har tydelig vist at han ikke vet hva han holder på med»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen, Senterpartiet avdeling Bergen:

Ny samferdselsminister nå

I avisinnlegget «Du skal ikke lyve, Hareide» stilte jeg spørsmål ved samferdselsministerens vurderingsevne, da han prioriterte nye veier og jernbane på Østlandet fremfor sikrere vei Bergen – Voss og sikrere farled forbi Stad. Jeg minnet samtidig om at det har gått tapt 50 menneskeliv ved Stad bare etter 1945, og 50 menneskeliv på veien Bergen – Voss.Noen burde sagt ham at dette var en prioritering som ville stå til stryk hos ethvert oppegående menneske!

Det har tydeligvis ingen gjort, for i Bergensavisen 21. november står å lese at staten har økt sin andel i Rogfast-prosjektet med 3,9 milliarder kroner. Det skal sikre finansieringen av tunnelene under Boknafjorden. Når staten øker sin andel med 3,9 milliarder blir det statlige bidraget i prosjektet 40 prosent der samlet sum på prosjektet blir 24,8 milliarder. Det finner ministeren utrolig nok midler til, mens veien mellom Bergen og Voss samtidig er stengt av nye ras.

Det er flere avgjørelser som tilsier skifte av samferdselsminister: I juni i år nedsatte han en såkalt «ekspertgruppe» for nok en gang å gjennomgå saken med ubåten ved Fedje. Denne saken har allerede vært «vurdert» for hundrevis av millioner, så dette er kun trenering! Ekspertgruppen har fått ett år til gjennomgangen: Håpet er nok at han slipper å ta en avgjørelse.

Jeg kan også føye til tabbekvoten: Fra 1. januar neste år er konsesjonsbestemmelsene for Hurtigruten endret. Da er det ikke lenger krav om lasteplass, unntatt mellom Tromsø og Kirkenes. Det vil heller ikke være krav om bilplass på hele strekningen Bergen – Kirkenes. Derved kan nye eiere satse på turisme og øke prisene til «turist-nivå.»

Hurtigruten eies av det britiske equity-selskapet TDR, et selskap der Petter Stordalen eier 12 prosent og Trygve Hegnar ca. fem prosent.

Med de nye konsesjonsbetingelsene har Hurtigruten liten verdi for kystens befolkning. Likevel blir selskapet årlig sponset med over en milliard kroner. Når norske skattebetalere skal sponse et britisk selskap som ikke er til noen nytte for det norske folk, må man jo undres på hva i all verden som foregår i Hareides departement!

Så har vi ferjeselskapene som også årlig subsidieres med milliarder. Selskapet Boreal eies av Private Equity infrastruktur med hovedbase i Hongkong. Eierskiftet har medført dyrere billetter, kutt i antall reiser, nedlegging av kioskdrift om bord og ingen ruteprogrammer. Jeg spør igjen; hva tenker de med i departementet når de kan la en virksomhet med avgjørende betydning for kystens befolkning styres fra Hongkong?

Som nevnt; det er ikke bevilget fem øre til sikker vei Bergen – Voss, en veistrekning stemplet som Norges farligste, der 50 menneskeliv er gått tapt. Det synes imidlertid ikke å ha noen betydning for de politiske broilerne i departementet.

I VG lørdag 21. november kan vi derimot lese at 2,1 milliarder for en snau kilometer vei under det nye regjeringskvartalet er helt i orden og bevilges uten å blunke.

Det ser fortsatt ut til å være en utømmelig kilde å øse av, også når det gjelder vei, jernbane og tunneler – bare de befinner seg i Oslo-regionen.

Jeg gjentar; skift samferdselsminister snarest! Hareide har tydelig vist at han ikke vet hva han holder på med. Hver dag han får holde på blir det påført enda mer skade på vår allerede skakkjørte samferdsel.