«Dette er ikke annet enn rein idioti!»

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.  Foto: privat

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

Dette er ikke annet enn rein idioti!

Fra 2021 har Fiskeridirektoratet bestemt at utenlandske turister som besøker Norge kan ta med seg maks 18 kg fisk hjem. Dette er pr. person, enten man er ett år eller åtti år gammel.

For at turistene skal få ta med seg denne kvoten med fisk ut av landet, må fisken være fangstet via norske firma eller enkeltpersoner som er registrert/godkjent av Fiskeridirektoratet.

Jeg driver med utleie av flytende hytter, og har en rekke utenlandske turister hver sommer. Med denne bakgrunnen tok jeg forleden dag og registrerte meg hos Fiskeridirektoratet.

Overraskelsen ble stor da jeg oppdaget at antall kilo som turistene drog opp fra havet overhodet ikke var av interesse eller ble etterspurt. Nei, Fiskeridirektoratet er kun interessert i hvilket antall fisk man fisker av typene, torsk, sei, kveite, steinbit og uer.

Jeg som utleier skal fordele skjema til alle mine gjester. På skjemaet skal de oppgi navn, og hver eneste dag skal de skrive ned antall fisk og type fisk. Deretter skal jeg samle inn skjemaene. Det er anbefalt at jeg rapporterer fortløpende til Fiskeridirektoratet. De forlanger også at fisketurer som ikke gir fangst også skal rapporteres. Likeledes forlanger de å vite hvor mange fisk som ikke tas inn i båten og enten blir bløgget, sløyd eller behandlet på annen måte.

Frekkheten topper seg når Fiskeridirektoratet skriver «Det er fleire fordeler med å rapportere mengd fisk i staden for vekt: Det er enkelt å rapportere, det er ikkje behov for vekt og metoden er derfor kostnadseffektiv og lett å gjennomføre.»

Kan her opplyse at for å bli godkjent bedrift er et av de mange spørsmålene man må svare på, er om gjestene mine har tilgang til vekt. Det er mange idiotiske spørs som blir stilt for å få dette løyvet. Jeg stiller meg følgende spørsmål; Har norske myndigheter rett til å få vite navnet på mine gjester, enten de nå er norske eller utlendinger? Hva om gjestene mine ønsker å være anonyme?

Hvem skal gå god for at tallene jeg sender inn til Fiskeridirektoratet er riktige? Er det meg eller gjesten som har fylt ut skjemaet?

Fiskeridirektoratet skriver: Sitat: «metoden er kostnadseffektiv og lett å gjennomføre». Uansett kommer dette til å ta adskillige timer pr. mnd. Hvem skal betale oss for denne tidsbruken?

Det sier seg selv at dette skjemaet aldri kommer til å bli utfylt korrekt slik at det har den minste verdi innen forskning. Hvilken verdi har da tallene? Hvilken turist enten han er norsk eller utlending tar med seg papir og blyant på fisketur og skriver ned hvor mange typer fisk han får opp i båten, eller hiver ut igjen på hver eneste fisketur? Hva om fiskeren er mindreårig, og ikke kan skrive. Hva med alle de som ikke ser forskjell på torsk eller sei, hvem skal drive opplæring av alle disse turistene?

Eller for den del, hvor mange av gjestene setter seg ned hver gang en fisketur er over, (før første drinken blir tatt) og fyller ut skjemaet? Enten gjestene har vært her en dag, en eller to uker, vil i beste fall skjemaene bli utfylt ved avreise av meg!

Avslutningsvis vil jeg hevde at det eneste man oppnår med dette nye skjemaet for små næringer rundt om i distriktene, er mer ulønnet arbeid, økte kostnader og at høytlønte byråkrater rundt om i storbyene får flere papirer å snu på!