«Det er prisverdig at kommunen tar ansvar for digital opplæring av eldre, men jeg er forundret over at dere ikke har tatt kontakt med Seniornett Vågsøy»

Dette leserinnlegget som er skrevet av Laila Schult er også sendt som en e-post til Kinn kommune ved kommunedirektøren.  Foto: Svanhild Breidalen

Meninger

Dette leserinnlegget som er skrevet av Laila Schult er også sendt som en e-post til Kinn kommune ved kommunedirektøren.

Det er prisverdig at kommunen nå tar ansvar for opplæring av eldre

Som tidligere leder av og opphavskvinne til Seniornett Vågsøy er jeg imidlertid veldig skuffa og forundra over at kommunen ikke har tatt kontakt med en organisasjon i Vågsøy som har eksistert siden 2008.


Vil hjelpe dei eldre i kommunen med å bli stødige på nett og digitale løysingar

Kommunedirektør Terje Heggheim fortel at kommunen har fått tildelt 65.000 kroner som skal brukast på datahjelp for vaksne og eldre innbyggarar i Kinn kommune.


Det kan synes som om rådmannen/kommunen ikke har kjennskap til det opplegget som går hver tirsdag fra kl. 13 -15 i Selstadgården.

Siden det er lite kostnadseffektivt å finne opp hjulet en gang til, tillater jeg meg å opplyse følgende:

Seniornett Vågsøy er lokallaget tilsluttet og medlem av Seniornett Norge. Denne organisasjonen går nå i sitt 19. år og tilbyr sine medlemmer gratis hjelp via telefon og kurs. Organisasjonen har også utarbeidet et stort opplæringsprogram som dekker de emnene som er nevnt i Fjt. Dette er det bare å laste ned og det brukes også i Vågsøy. Organisasjonen utgir også et flott medlemsblad med aktuelle tema og opplæringspunkt. Bladet sendes medlemmene tre ganger i året.

Seniornett Vågsøy styres av de eldre selv med egne vedtekter, styre og budsjett/regnskap. Styrelederen er for tiden Ann Hansen, pensjonert fysioterapeut. Det er møte/nettkafe med aktuelle opplæringstema, og sosial prat med noe attåt, hver tirsdag, om koronarestriksjonen tillater det.

Pr. i dag har lokallaget cirka 15 medlemmer som kommer og går etter eget behov. Vi har kapasitet til flere, men pga. koronarestriksjoner har vi ikke kunnet markedsføre oss i 2020 slik planen var. Vi vil forsøke dette høsten 21, om ikke sosiale restriksjoner gjør dette fåfengt.

Til å veilede/hjelpe seniorene er det 4 veiledere. 3 av dem pensjonister med solid pedagogisk utdanning og lang erfaring fra skoleverket. En har bakgrunn som journalist. Vi arbeider selvsagt gratis, også ved sporadiske hjemmebesøk. Detteer bare aktuelt i helt spesielle tilfeller.

Vi har gjennom alle disse årene opparbeidet oss en solid kompetanse mht opplæring av eldre og kunnskap om deres behov.

Er samarbeid mulig ?

Denne mailen har jeg bare drøftet med styrelederen, men vi er sikre på at det vil være stor velvillighet hos medlemmene om kommunen ønsket å samarbeide med oss og utnytte vår særskilte kompetanse. Erfaringene fra årene i Seniornett har vist at eldre trenger detaljert opplæring og mange repetisjoner på samme tema over tid. Dette er særdeles tidkrevende. En innføring i et tema, om aldri så god og detaljert vil ikke være nok.

Slik jeg ser det pr. i dag kan et mulig samarbeide være slik at kommunen sitt opplegg har ansvar for innføring (1. gang opplæring) og Seniornett tar ansvaret for repetisjonene. Kanskje kommunen kan bruke Seniornett Norge sitt opplæringsmateriell? Men dette er bare umiddelbare tanker.

Uansett, håper jeg at Seniornett Vågsøy kan bli en del av kommune sin satsing i prosjektet «leve hele livet».