«Jonas Gahr Støre bør gå stille i dørene»

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen fra Senterpartiet.  Foto: Erling Wåge

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen i Senterpartiet.

Jonas Gahr Støre bør gå stille i dørene

I Bergensavisen onsdag 20. januar har Berit Irene Tviberg i summetonen et innlegg med tittel Fin artikkel. Hun takker der Finn Bjørn Tønder for hans artikkel om Jonas Gahr Støre, der hun skriver bl.a. at hun aldri, i likhet med Tønder, ikke har forstått hetsen mot Støre. Er enig i at hetsing av politikere er en uting, men i kampen om velgere er sverting av politiske motstandere vanlig, og der er ikke Støre bedre enn noen andre. For i Bergensavisen mars 2018 kunne vi lese at da Ap-leder Støre ble spurt om partiet ville støtte eller selv fremme mistillitsforslag mot Frps Listhaug, svarte han følgende: «På det mellommenneskelige nivå vil de fleste si at de ikke har tillit til denne personens meninger».

Jeg synes Gahr Støre bør gå litt stille i dørene når det der snakk om tillit.

For noen år siden skrev jeg et leserinnlegg med tittel Frynset moral, der jeg omtalte Gahr Støres lettvinte omgang med sannheten. I etterkant av leserinnlegget fikk jeg spørsmål om politikere har en generell mangel på moral. Jeg har ikke forsket på dette emnet, og har derfor ikke grunnlag for å uttale meg. Men på generelt grunnlag må det være tillatt å stille spørsmål om ikke partileder Støre har en noe frynsete moral når han selv ikke etterlever hva han prediker. La meg nevne noen eksempler fra mitt leserinnlegg.

Støre har flere ganger uttalt at det private helsevesenet undergraver det offentlige helsevesenet, og at vi får et todelt helsesystem, et for de rike og et for vanlige folk. Da er det jo relevant å spørre hvorfor han selv og hans familie benytter det private helsesystemet.

Støre og hans parti er motstandere av privatskoler da de mener de undergraver den offentlige skole. Da er det jo litt merkelig at Støres barn benytter privat skole.

Og vi har kunnet lese i media at den samme Støre har benyttet underbetalte polakker til å male huset sitt, samtidig som han forteller det norske folk at han er i mot sosial dumping. Han er også motstander av skatte- og avgiftssvindel, men benytter altså et selskap som sjonglerer med merverdiavgiften når han får huset sitt malt.

Støre prediker også til det norske folk at alle skal bidra ved å betale skatt etter evne. Men den samme Støre, som vi vet er millionær, gjorde som alle andre millionærer og tok ut et lån fra selskapet sitt istedenfor utbytte. Og som vi vet er lån fra selskap skattefritt.

Alt dette er ikke ulovlig på noe vis, men når han formaner og prediker en politikk han selv ikke følger, er han i mine øyne ikke bedre en den hyklerske fariseeren vi leste om i bibelhistorien.

La meg til slutt nevne Støres lettvinte omgang med sannheten i en sak der alle fakta er kjent. I dag heter det vel mer en sannhet med visse modifikasjoner. I et intervju med BT for noen år siden uttalte Støre at han etter Sjøkrigsskolen gikk om bord en minerydder som nestkommanderende. En sannhet med visse modifikasjoner. Støre har ikke gått Sjøkrigsskolen, men har gjennomgått et åtte måneders kurs der. Han var heller ikke NK om bord, men tredjekommanderende.

Man bør feie for egen dør før man stempler andre som lite troverdig.